Z Tábora je možné volit trasy na 30 a 43 kilometrů či cyklotrasy 73 pro dospělé nebo 59 kilometrů pro děti.

Letošní ročník je věnován Bohumilovi Veignerovi. Účastníci mohou navíc soutěžit o 50 knih o historii pochodu, informace o soutěži se dozví na vstupence.

Vychází se z táborského autobusového nádraží od 7.30 hodin. Startovné činí 40 Kč za každého účastníka. Jedinci s tělesnou výškou do 2,5 českého lokte (tj. 0,594 m) a osoby starší 60 let platí snížené startovné 20 Kč.

Občerstvení bývá zajištěno na trasách i v cíli sítí prodejen a stánků. Přesto je pořadatelem doporučeno vzít si s sebou určitou vlastní zásobu.