Jestli se Richard Hrdlička zrovna dívá z nebe, musí mu srdce zaplesat. Před devadesáti lety napsal: „Obec města Mladá Vožice projevila ochotu spis můj v příznivé době vydati. Ale vydání se sotva dočkám, leč by se našel nějaký mecenáš, který by to uskutečnil.“

A stane se. Radnice chce novou knihu podle Hrdličkova textu s názvem Vožické domy a domky stihnout vydat ještě do voleb.

Cesta skoro sto let starého rukopisu až na radnici byla klikatá. „Tatínek našeho místostarosty Václava Slabého je ve městě považován za buditele. A právě jemu přinesl tento text syn bývalé ředitelky školy Marie Zapové, když řešil její pozůstalost,“ přiblížil okolnosti starosta Jaroslav Větrovský.

Na rukopis z počátku minulého století se ale samozřejmě vztahují autorská práva. Do hry se šťastným koncem vstupuje čtyřiaosmdesátiletá vnučka spisovatele a historika Táborska Richarda Hrdličky Alena Lukšíčková. „Jsem opravdu moc ráda, že kniha vyjde. Vždyť nic jiného si děda tehdy nepřál,“ řekla Deníku. V dubnu roku 2008 napsala k jeho 140. výročí narození článek do tehdejšího týdeníku Palcát.

Krůček po krůčku

Richard Hrdlička střádal materiály pro tento text od začátku 20. století. Podle jeho vnučky byl dokončen až ve dvacátých letech.

„Jako rodák vožický vzal jsem si za úkol vedle svých jiných literárních prací shromáždit, pokud možno, veškeren dostupný materiál, týkající se historie mého rodiště, a za dlouhou řadu let se mi podařilo získati mnoho pramenů namnoze dosud neznámých a zachrániti vožické archiválie městské i zámecké, jimž zkáza hrozila,“ napsal sám autor o své práci.

Stejně archaickým jazykem je psán samotný rukopis. Ten nyní dostává svou moderní a digitální podobu. „Disponujeme také historickými fotografiemi. Některé domy, o kterých se v knize píše, už totiž ve Vožici ani nestojí. Vyzvali jsme také občany k zapůjčení dalších materiálů,“ doplnil starosta.

Radnice předpokládá, že už letos v září nebo říjnu by mohla kniha spatřit světlo světa, a to v nákladu jednoho tisíce kusů. K prodeji bude jak na městském úřadě, tak i v knihkupectvích.

Richard Hrdlička. Narodil se 10. dubna 1868 v Mladé Vožici jako syn soud. úředníka.
Po smrti svého otce musel ukončit studium na gymnáziu v Táboře, kam se rodina přestěhovala. Protože měl velkou zálibu v literatuře, rozhodl se věnovat „černému umění“ Gutenbergovu.
V roce 1900 koupil dům na Budějovické ulici, získal autografickou a knihtiskařskou koncesi. Své tiskárně dal název Autografia, protože zde tiskl a vydával své práce. Válka ale další plány zhatila, a Richard Hrdlička tak nastupuje do městské spořitelny.
Miloval historii. Ve svém volném čase dál pracoval na svém ručním tiskařském stroji. Vydával řadu studií jako Historicko – topografické příspěvky k dějinám dolů na stříbro na Táborsku a Vožicku či K dějinám kostela v Klokotech. K jeho nejvýznamnějším dílům patří velká rodopisná studie Hubatiové z Kotnova.