Každá instituce během existence zažívá vzestupy a pády i hvězdné okamžiky. Nejinak tomu bylo v případě „nástroje“ vrchního velitele ozbrojených sil ke komunikaci s armádou a ostatními ozbrojenými složkami.

Jaký význam měla vojenská kancelář během 70 let a kdo v jejím čele autoritou osobnosti dodával její image? To je námět přednášky Daniela Povolného.