Zvukové vlny jsou dalším nezávislým zdrojem informací o vesmíru, který nás obklopuje. V našich představách bývají vesmírné zvuky záhadné a možná i trochu strašidelné. Vydávají však hvězdy, galaxie či jiná kosmická tělesa skutečné zvuky? A pokud ano, jak je můžeme uslyšet? Jsou tyto zvuky stejně tajemné jako vesmírné objekty, které je vydávají?

Přednáší:
Mgr. Jakub Rozehnal (*1975) je ředitelem Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy - Planetum. Vystudoval MFF UK, obor astronomie a astrofyzika. Zabývá se popularizací astronomie a přírodních věd. Je prezidentem sdružení Aldebaran Group for Astrophysics, z angličtiny a francouzštiny překládá odbornou a popularizační literaturu. Odborně se zabývá numerickými simulacemi raných fází planetárních systémů.