Navzdory špatné předpovědi počasí se sešlo více jak dvacet zájemců a milovníků přírody. Výprava vyrazila přes Klokotský klášter k řece Lužnici, dále na Harrachovku a odtud do lesa Chlum.

Sluníčko se nakonec ukázalo a účastníci viděli a slyšeli spoustu našich opeřených sousedů. Výklad poskytli František Vališ a Stanislav Vyhnal. V lese Chlum byly připraveny odchytové sítě, do kterých se ornitologům podařilo chytit takové úlovky jako sojku obecnou nebo dlaska tlustozobého. Ptáci byli okroužkováni a vypuštěni zpět na svobodu.

O významu kroužkování a důležitosti ochrany ptáků pohovořil Josef Jahelka. Zároveň zmínil, jak je ochrana a pomoc ptákům důležitá. Milovníci ptactva se mohou těšit na obdobnou akci nazvanou Podzimní ptačí festival, kterou zdejší ochránci přírody pořádají každoročně na přelomu září a října v lokalitě Malého Jordánu.

Vítání ptačího zpěvu je pořádáno pod záštitou České společnosti ornitologické na různých místech České republiky. Jedná se o vycházku do přírody spojenou s pozorováním ptactva. To je doplněno odborným výkladem zkušených ornitologů.

Petr Tousek