Domácí hospic Jordán nabízí pečujícím a i budoucím pečujícím prostor pro povzbuzení a načerpání sil, pro vzájemnou výměnu zkušeností jak s pečováním o blízkého, tak i jak se vyrovnávat se strachem, obavami a nejistotou.

Můžete se podělit o zkušenosti anebo jen poslouchat. Setkání vede psychoterapeutka Yvona Kunová, která ráda poradí a pomůže. Účast je zdarma, setkání je maximálně pro 10 lidí. Účast je nutné předem nahlásit koordinátorce setkání Evě Špallové eva.spallova@hospicjordan.cz tel.: 725 414 931.