Ústí chystá kulturní pořady

Kořeny oslav 1. máje jsou pohanské. V antickém světě byl první květnový den příležitostí k oslavám květin, plodnosti a mládí - často se přitom jednalo o velmi divokou oslavu. Ve velké části Evropy se pak první květen částečně spojil s oslavami dne čarodějnic, které měly keltskou (Beltine) i germánskou (Walprugis) tradici.

Osm hodin v práci

V roce 1886 se 1. květen stal dnem boje za osmihodinový pracovní den v USA. Toho dne se pod vedením odborů setkalo asi 300 000 dělníků a na to pak bezprostředně navazovaly tragické události v Chicagu. Došlo ke střetům s policií, pod jejíž palbou přišlo o život několik stávkujících¨. Čtvrtého května zemřelo při výbuchu bomby několik lidí při demonstraci na Haymarket Square. Obviněni a následně, avšak bez důkazů, odsouzeni k smrti čtyři anarchisté. Na jejich památku se konaly po celých Státech 1. května 1888 demonstrace a když přišli francouzští odboráři s návrhem na celosvětový Svátek práce, byl zvolen právě 1. květen 1890. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. V USA a Kanadě se Labour Day slaví první pondělí v září.
S volebními vítězstvími sociální demokracie se oslava stávala na západě Evropy dnem volna, zatímco ve východním bloku si svátek přisvojily režimy pro pořádání oficiálních oslav sebe sama.
Zatímco některé pravicové diktatury první máj zakazovaly, nacistické Německo z něj udělalo státní svátek, ač se Hitler ještě v roce 1922 osobně angažoval v kampani za jeho zákaz. K Prvnímu máji se začala hlásit i katolická církev, která jej roku 1955 zasvětila sv. Josefu Dělníkovi.

1. máj v rudém

Po roce 1948 byly 1. máje masovými oslavami politiky Komunistické strany Československa. Více se z tohoto rámce vymykal snad jen 1. máj v roce 1968, který probíhal o mnoho spontánněji než prvomájové oslavy před ním i po něm.
Charakter recesistické, a zároveň trochu odbojné studentské slavnosti, mělo v šedesátých letech studentské majáles. V roce 1965 byl králem majáles zvolen americký beatnický básník Allen Ginsberg.
Normalizační První máje v období mezi lety 1970 - 1989 byly státem organizovanými masovými slavnostmi a účast na nich byla často povinná. Konaly se prakticky ve všech větších městech republiky a jejich součástí byly průvod pracujících (často v oblečení typickém pro profesi), přehlídka vojenské bojové techniky a alegorických vozů, projevy funkcionářů z tribuny a nakonec lidová veselice. Kolorit dotvářelo početné množství transparentů a mávátek, stejně jako balónků v pestrých barvách. Pro děti byly připraveny kolotoče a další pouťové atrakce. Prvomájové průvody hlídala Veřejná bezpečnost, aby mohla kdykoli zakročit, pokud by se pokusila politická opozice využít dne ke svému vystoupení.

1. máj dnes

Dnes již občany nečeká povinná účast v prvomájovém průvodu, přesto květnové dny dávají příležitost k řadě kulturních akcí, které tradičně připravuje například Sezimovo Ústí.
Na náměstí Tomáše Bati se dnes odpoledne chystá stavění májky a od 18 hodin na Kozím hrádku pálení čarodějnic.. Účinkují skupiny Pětilistá růže a Táboři.

Program naleznete na str. 14 Táborského deníku dne 30. 4. 2007