Vycházející z problémů povodní ve Veselí nad Lužnicí. Bude zde dokumentováno pronikání vody. Model neznamená zmenšeninu z papíru, ale spočívá v předvedení skutečnosti.
500kubíků vody bude vylito do bazénu o rozměrech 23 x 60 x 1 metrů, uvnitř je domek 6x6 metrů a ten se chrání povodni. Nejprve nechráněný a potom a jednotlivými ochranami.
„Předvedeme čtyři varianty První zahrnuje nechráněný dům, druhá, jsou ochráněny vstupy domu, třetí je tam mobilní hrazení a čtvrtá zahrnuje ještě ochranu kanalizace, jako zpětné klapky a podobně. Ukázku jsme udělali podle potíží s povodněmi, které jsou ve Veselí nad Lužnicí,“ vysvětlil prezident České protipovodňové asociace Jan Papež.
Město Veselí nad Lužnicí se chystá na uvedenou sobotu vypravit autobus s občany. V tuto chvíli by měla být ještě volná místa