Přednáška v Husitském muzeu od 17.30 hodin se zaměří na charakteristiku Horní a Dolní Lužice, jejich pozici v České koruně za habsburské vlády, na průběh jejich předání ve prospěch Saska. Sledovat bude Jan Zdichynec především rovinu státoprávní, politickou, kulturní a náboženskou, ale také rovinu lidskou – některé známé i méně známé osobnosti, jež byly nositeli těchto vztahů.