Porcelánové obrazy Heleny Schmaus – Shoonerové a práce pacientů Dětské psychiatrické nemocnice Opařany můžete v Městském muzeu na náměstí T. G. Masaryka vidět až do 28. září. Zatímco vystavená díla akademické sochařky a keramičky mají společnou modrou barvu na porcelánu a často i zvířecí motiv, z nemocniční dílny vyšli samí ptáci. Jejich prodej podporuje chod arteterapeutické dílny, s níž spolupracují spolužačky z keramické školy: Helena Schmaus – Shoonerová a Anna Bosáková. První jmenovaná poskytla nemocným dětem formu na původně svoje ptáčky, druhá keramička dětem pomáhá přímo v dílně.
Výstavu v sobotu 2. srpna zahájil kníže velkopřevor Karel Eduard Paar, který v Bechyni vyrůstal do svých dvanácti let. Domů do vlasti se poprvé vrátil po bezmála padesáti letech a dnes trvale žije v Praze. Se sochařkou ho pojí přátelství od dětských let. 

Můžete si přečíst:

Výstavu ozdobí emeritní rytíř

Křižíkova pravnučka lásku k technice nezdědila