Tématem besedy a promítání fotografií je jeho cesta po Nicaraguy a ochrana ohrožených druhů mořských želv.

Návštěvníky přednášky zavede do dálné středoamerické země, seznámí s tamní přírodou a prací v oblasti ohrožených druhů v praxi.

Možná i inspiruje k vlastní cestě. Vstupné je dobrovolné.