Dům dětí a mládeže připravil pro děti Zelený čtvrtek, při němž na ně čeká pletení pomlázek, barvení vajíček voskovou technikou,batikování a tvorbavelikonočních dekorací. Začíná se v 9 hodin.
Velikonoční dílnu připravilo Vikariátní katechetické středisko v poutním domě Emauzy. Začátek rovněž na Zelený čtvrtek od 9 hodin. Děti si kromě malování kraslic vyzkoušejí zdobení svíček, výrobu velikonočních přání a pletení pomlázek.