Sedmnáct ikon nabízí až do konce měsíce soběslavská knihovna. A dnes také besedu o starých rodech.
Knihovna nabízí pohled na díla současných ikonopisců, žijících v Čechách a na Moravě. Putovní výstavu zprostředkovala pravoslavná církevní obec při chrámu Povýšení sv. Kříže v Táboře.

Co mají ikony společného s knihovnou, vysvětlila za organizátora Andrea Archromějeva.
„V tomto případě je třeba se vrátit do historie o tisíc let nazpět a připomenout si příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Přinesli s sebou již přeložené evangelium a některé bohoslužebné knihy, zapsané hlaholicí. Odtud tedy souvislost s knihami a počátky vzdělanosti na území Čech a Moravy,“ říká Varchromějeva.

Další spojnicí mezi knihami a ikonami podle ní tvoří skutečnost, že ikony jsou nazývány Písmem svatým v obrazech. „Dříve lidé dokázali v ikonách číst skutečně jako v knize. A za zmínku stojí i to, že ikony se nemalují, ale píší a tvůrcem je ikonopisec, jenž odkrývá obraz toho, co existuje v nezměněné - absolutní podobě v duchovním světě,“ dodala.

Ikonopisci při své práci dodržují různé zásady, tak zvané ikonografické kánony, kdy roli hrají barvy a symboly. Dlouhý proces si například žádá příprava samotné dřevěné desky, na které se ikony píší, a také příprava barev, do nichž se přidává speciální emulze z vaječných žloutků.
Dnes v místní knihovně Týden knihoven, jehož součástí se výstava ikon stala, již končí. Posledním bodem programu bude setkání s genealogem Aloisem Sassmannem nad jeho knihou Kořeny 3. Vydáte se s ním za starými jihočeskými rody. Vyprávění začíná v 17 hodin.