V Bramborovém království se usadil drak Friťák, kdo ho přemůže, dostane za ženu princeznu Bramborku a půl bramborového pole k tomu. Nešťastný král Brambor Bramborovič očekává udatného zachránce, osmělí se princ Karotka?

Vstupné je 50 korun, po představení následuje výtvarná dílna.

V průběhu akce bude otevřena malá kavárna.

V případě nepřízně počasí bude program uveden uvnitř augustiniánského kláštera Husitského muzea (adresa: nám. Mikuláše z Husi 44).