„Šest století dějin není pro obyčejné evropské město mnoho. Město Tábor však obyčejné – i na evropské poměry – není.“ Úvodní věta z textové části výstavy naznačuje, proč Husitské muzeum v Táboře k uspořádání výstavy přistoupilo. Významné výročí založení husitské obce na hoře Tábor odkazuje k jedné z nejslavnějších, ale také nejvíce diskutovaných kapitol našich národních dějin. Tábor není spjat pouze s husitstvím, i v následujících staletích zažívalo město vzestupy a strázně. Výstava chce představit v souhrnném pohledu bohatství historie města od husitských dob po současnost.

Dlouhodobá reprezentativní výstava je umístěna v pěti sálech Galerie Stará radnice na Žižkově náměstí 1 v Táboře. Základní řazení témat výstavy se řídí časovou posloupností, zároveň sledujeme každé téma v jeho vývoji směrem k dnešku. Počátky husitské obce jsou spojeny s náboženstvím a působením církví v Táboře. Další část představuje válečné dějiny města včetně velkých obléhání v 15., 17. a 18. století.

Poté projde návštěvník dějinami táborských nemocnic, aby mohl být seznámen s problematikou vody na Táboře. Další velké téma představují spolky, sportovní kluby, zájmová a umělecká sdružení, jakož i výrobní podniky a firmy. Zajisté není možné zmínit všechny, zastavíme se alespoň u významnějších z nich. Uveďme zde např. pivovar, sladovnu, tabákovou továrnu nebo budování první elektrifikované dráhy v tehdejším Rakousku-Uhersku vedoucí z Tábora do Bechyně, jež se pojí s osobností českého „Edisona“ Františka Křižíka.

Výklad posledních desetiletí v historii Tábora otevře připomenutí tragédie židovských spoluobčanů v souvislosti s nacistickou okupací a heydrichiádou. V oné temné době sehrál Tábor smutně proslulou roli jako sídlo německých represivních orgánů. Poválečný rozvoj města dokreslují modely Pražského předměstí a visutého mostu přes Jordán.

Výstava se skládá z textových výkladů, bohatého obrazového materiálu, ilustračních kreseb a pochopitelně zajímavých trojrozměrných exponátů ze sbírek Husitského muzea. Vizuální podoba výstavy, její grafika a ilustrační kresby jsou výsledkem práce studentek a studentů ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity Plzeň, pod vedením akad. mal. Renáty Fučíkové. Výstava je tak společným projektem Husitského muzea a jmenovaného vysokoškolského pracoviště.

Výstava potrvá od 12. září 2020 do 31. října 2021 v běžných otvíracích hodinách expozice Husitského muzea na Staré radnici.

Vernisáž výstavy je připravena na páteční podvečer úvodního dne Táborských setkání. Kromě toho bude 11. září v 17 hodin slavnostně představen také první díl Dějin Tábora. Hlavním autorem svazku je mezinárodně uznávaný odborník na české dějiny pozdního středověku, prof. František Šmahel z Centra medievistických studií v Praze, autorsky přispěli také vědečtí pracovníci Husitského muzea v Táboře, Dr. Miloš Drda, Mgr. František Janda a Mgr. Jiří Bumerl.

Husitské muzeum spojilo v tomto projektu své síly s několika dalšími výzkumnými pracovišti v České republice. Záměrem je během tří let představit odborné i širší laické veřejnosti celkový obraz dějin města. První svazek zabírá období od počátků osídlení po rok 1452. Rozsáhlý text doprovázený množstvím obrazových i mapových ilustrací se především soustřeďuje na život husitské táborské obce. Slavnostní uvítání publikace se uskuteční za účasti autorů a zástupců nakladatelství ve výstavních prostorách Husitského muzea v Táboře na Staré radnici.