Úvodní koncert je věnován vokální a varhanní tvorbě Josefa Bohuslava Foerstera v podání mezzosopranistky Olgy Černé a strahovského varhaníka Vladimíra Roubala. Druhým pilířem programu tohoto koncertu budou díla Antonína Dvořáka, od jehož narození uplyne 8. září 180 let.

Vladimír Roubal je vynikajícím varhaníkem, který již třicet let působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense. Vyniká svojí schopností improvizace, koncertuje nejen v České republice, ale i v mnoha dalších zemích světa. Je také velkým znalcem historických varhan a při nahrávání jejich snímků spolupracuje s Českým rozhlasem.

Mezzosopranistka Olga Černá se soustřeďuje především na písňovou a komorní tvorbu a pořizuje nahrávky známých i méně známých autorů. S osobností a dílem Josefa Bohuslava Foerstera ji od roku 2015 spojuje předsednictví v mezinárodní Foersterově společnosti. Je také autorkou výstavy o životě a díle tohoto neprávem poněkud opomíjeného skladatele, jejíž vernisáž proběhne zároveň se zahájením celého festivalu a bude ji možné zhlédnout po celou dobu jeho konání, tedy až do neděle 19. září na zahradě fary v Chýnově. I tato výstava ukazuje na uměleckou i duchovní spřízněnost osobnosti hudebního skladatele J. B. Foerstera a sochaře F. Bílka.

Chýnovský dům seniorů.
Chýnovský dům seniorů se přístavby za 210 milionů nedočká

Josef Bohuslav Foerster se s Františkem Bílkem seznámil díky svému bratru Viktorovi, Bílkovu spolužákovi na akademii výtvarných umění v Praze. Když si František Bílek v Chýnově postavil vlastní ateliér, zamýšlel vytvořit zde jakousi tvůrčí dílnu, kde by umělci společně pracovali a vzájemně se inspirovali. Asi nejbližším Bílkovým spolupracovníkem se stal právě Viktor Foerster, jehož prostřednictvím zval k návštěvě Chýnova Bílek i jeho bratra, již známého hudebníka, Josefa Bohuslava, ve kterém pobyt v Chýnově zanechal nesmazatelnou stopu a naopak František Bílek, hudebně citlivý a vnímavý člověk, byl okouzlen Foerstrovou tvorbou a sám některá jeho díla se svou manželkou a sourozenci při domácím muzicírování interpretoval.

Chýnovský festival bude pokračovat v neděli 29. srpna v 11 hodin atraktivním matiné v Bílkově ateliéru, kdy vystoupí violoncellový soubor mladých hudebníků Cello ansámbl sv. Cecilie, v neděli 5. září zazní opět v chýnovském kostele kromě jiného dechový kvintet Josefa Bohuslava Foerstera v podání předního českého souboru Belfiato Quintet, v neděli 12. září se přesuneme do kostela sv. Petra a Pavla v Hartvíkově, kde se představí smíšený pěvecký sbor Lumen pod vedením Petra Koronthályho a na závěr festivalu uctíme památku Františka Bílka na chýnovském hřbitově, kde se uskuteční také komentovaná prohlídka náhrobků od tohoto umělce a vystoupí mužský pěvecký sbor Novocantus se sbormistrem Františkem Ostrým.

Festival je finančně podpořen dotacemi Jihočeského kraje a města Chýnov a vsupné na všechny akce je dobrovolné.

Alena Strašrybková