Předseda volební komise Milan Matějů ze Soběslavi shrnul, že do posledního soběslavského okrsku číslo 9 v Chlebově spadá celkem 144 voličů. „Nejmladšímu bude osmnáct let, nejstaršímu devadesát,“ zmínil.

Volební účast zde bývá podle dlouholetého člena komise Miloslava Vančaty ze Soběslavi kolem stovky lidí. „Většinou chodí lidé až déle odpoledne, ale máme pravidelného prvního voliče,“ prozradil muž, který je u voleb už od roku 1990.

Pravidelný první návštěvník

Během první hodiny se jeho slova naplnila, a opravdu dorazili pouze čtyři voliči. První chodí splnit svou občanskou povinnost už řadu let Miroslav Novák, vždy čeká několik minut před otevřením místnosti, než ho vpustí dovnitř. „Chci to mít za sebou,“ usmíval se.

Konání referenda považuje za správný krok a demokratickou možnost rozhodování. Výstavbu průmyslové zóny rezolutně odmítá. „Jsem jednoznačně proti, když se na to podíváte a přemýšlíte o tom, co se tu děje. Je to hrůza, už i ta hala, co postavili tady na orné půdě, předtím tam byl rybníček. Je to katastrofa, rozhodně tady nic podobného nechci,“ konstatoval pětasedmdesátiletý senior.

Průmyslová zóna pomůže

Naopak další z chlebovských voličů Pavel Justin výstavbu areálu vítá. „Myslím si, že záměr samosprávy je dobrý. Souhlasím se stavbou zóny, protože to Soběslavi pomůže. Výkřiky typu, že tu budeme mít cizí lidi a zvýší se kriminalita, považuji za nepravděpodobné. Na druhé straně z toho budou peníze pro město,“ komentoval stručně.

Chystaná průmyslová zóna u dálnice D3 v těsném sousedství Soběslavi.
Soběslavští budou v referendu rozhodovat o stavbě průmyslové zóny

Soběslav má devět volebních okrsků. Do komunálních voleb se přihlásilo osm stran a hnutí se svými lídry, Soběslavští si společně s obyvateli Nedvědic a Chlebova zvolí celkem 21 zastupitelů. Soběslav má téměř šest tisíc oprávněných voličů, aby bylo referendum platné, musí se ho zúčastnit nejméně 35 % z nich. To je více jak dva tisíce lidí. 

Otázky referenda o průmyslové zóně, která by mohla vyrůst v lokalitě na Pískách:
1. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?“.
2. „Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?“.