DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Lidé pomáhají lidemSousedé si pomáhají při pandemii. Podívejte se, kdo vás v okolí potřebuje

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ÚŘADY:

Městský úřad Tábor

Úřední hodiny budou pouze v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin. V ostatní dobu budovy městského úřadu i úřadu práce uzamčeny. 

- V úředních hodinách ale také nebude umožněn zcela volný pohyb osob po budovách.

- Na Tabačce na Husově náměstí (úřad práce) bude v atriu v recepci po dobu úředních hodin služba, která bude filtrovat pouze nutné případy a posílat je do příslušných kanceláří.

- Budova číslo popisné 6 na Žižkově náměstí (matrika) bude uzamčena i v úředních hodinách.

- Budova číslo popisné 3 na Žižkově náměstí (u kostela) bude v úředních hodinách služba v zádveří pod schody, která rovněž bude filtrovat nutné případy.

- Budova číslo popisné 11 na Žižkově náměstí (sídlo městské policie) bude uzamčena i v úředních hodinách, klienti budou zvonit na městskou policii a ta je bude (pouze v úředních hodinách) pouštět dále.

- Stále platí výzva pro veřejnost, aby bedlivě zvážila nutnost osobních návštěv a osobních jednání v budovách městského úřadu.

Město Tábor se rozhodlo odložit platbu místního poplatku ze psů, který má být uhrazen do konce března.
Informaci oznámila Marie Sovová z táborského odboru financí. „Sdělujeme poplatníkům místního poplatku ze psů, že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem bude správce poplatku tolerovat úhradu poplatku do konce července,“ uvedla. Za toto období nebude vyměřována žádná sankce za pozdní úhradu. V době mimořádného stavu je městský úřad pro veřejnost otevřen jen omezeně. Proto prosí občany, aby volili nyní výhradně bezhotovostní úhradu na účet 8010-701427349/0800 pod přiděleným variabilním symbolem. „Přesnou částku, kterou mají chovatelé zaplatit, obdrželi na zaslané složence,“ dodala Marie Sovová.

Městská policie

Budova čp. 11 (městská policie) bude uzamčena i v úředních hodinách, klienti budou v úředních hodinách zvonit na strážníky.

Úřad práce

Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Přistupuje proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně všech klíčových činností, zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání, řádné výplaty dávek a podpor, přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním opatřením: 

•      ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.

•      ÚP ČR rovněž žádá klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné učinit elektronicky, okamžitě. Jeho zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy „na dálku“ a najít jiná vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost.

•      Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

•      Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po předchozí telefonické domluvě.

•      Osobní jednání bude umožněno po předchozím objednání. 

Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, je možné zaslat též e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem, sken/fotografie uhrazených nákladů na bydlení apod.). Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Finanční úřad

Od 16. 3. 2020 od 11:00 se v jižních Čechách DOČASNĚ uzavírají pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. V Jihočeském kraji se jedná o územní pracoviště v Blatné, Dačicích, Kaplici, Vodňanech
a Trhových Svinech. Ostatní pracoviště budou v pondělí a středu zpřístupněna veřejnosti od 8:00 do 11:00 hodin.

Po dobu zákazu volného pohybu osob je omezen provoz pokladen pro platby v hotovosti. Veřejnosti bude pro platbu v hotovosti zpřístupněna pouze pokladna na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to také pouze v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin. Všechny klienty žádáme, aby zodpovědně dodržovali pravidla zodpovědného chování, zejména dostatečné rozestupy v délce minimálně 2 metry. 

Na každém územním pracovišti bude v pracovní době zpřístupněn označený box pro bezdotyková podání (prosíme, aby podání byla vhazována v obálkách, případně sepnuta sponou, aby nedošlo k oddělení případných příloh). Tento box bude využíván nejenom pro daňová přiznání, ale jakákoliv podání finanční správě. Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v podáních důsledně byly vždy uvedeny kontaktní údaje pro vzdálenou komunikaci (zejména mobilní telefon, telefon, email), pro případnou komunikaci ve věci těchto podání. 

Samostatně upozorňujeme na žádosti o zvláštní režimu dle zákona o evidenci tržeb (tzv. „bločky“).  Finanční úřad pro Jihočeský kraj žadatele prosí, aby případné žádosti vhazovali do bezdotykových boxů. Žádosti budou vyhodnoceny a žadatelé budou informováni prostředky vzdálené komunikace
o připravených dokumentech a bločcích k převzetí. Předání těchto dokumentů předpokládáme v druhé polovině dubna 2020 (přičemž řešená povinnost nabývá účinnosti od 1. května 2020).  

Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.daneelektronicky.cz, datové schránky, e-mail).

Pro zodpovězení dotazů k aktuální situaci využijte následující telefonní čísla:

387 723 111      (ÚP v Č. Budějovicích)    380 760 111      (ÚP v Č. Krumlově)

384 353 111      (ÚP v J. Hradci)               382 750 111      (ÚP v Písku)

388 371 111      (ÚP v Prachaticích)         383 363 111      (ÚP ve Strakonicích)

381 480 111      (ÚP v Táboře)   

387 722 111      (FÚ pro Jihočeský kraj) 

Pro zodpovězení dotazů zejména v oblasti Elektronické evidence tržeb využijte telefonní číslo:

225 092 392 

ORGANIZACE A INSTITUCE

Nemocnice

S účinností od 17. 3. 2020 ruší okresní nemocnice Jihočeského kraje všechny plánované operace a omezuje ambulantní výkony i vyšetření, u kterých je to medicínsky bezpečné

„Na základě rozhodnutí vlády bude opatření zrušení veškerých plánovaných výkonů platné po dobu trvání nouzového stavu, tj. do 11. dubna 2020. Zastavujeme zároveň objednávání nových pacientů k těmto procedurám,“ dodal člen představenstva holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. Ing. Michal Čarvaš, MBA 

ČEVAK

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v České republice je s platností od 16. března 2020 zákaz vstupu všem nepovolaným osobám do objektů společnosti ČEVAK. Až do odvolání budou uzavřena také všechna místa pro platbu za vodné a stočné. Pro tuto úhradu používejte výhradně bezhotovostní platební styk nebo platby na České poště. Údaje potřebné pro zaplacení jsou uvedeny na vaší faktuře. „Dodávky pitné vody zajišťujeme ve standardním režimu, pitnou vodu je možné používat bez jakýchkoli omezení, doplnila Jitka Kramářová. 

Technické služby Tábor uzavřely své provozy – správu hřbitovů, veřejná WC, správu parkovišť.

Bytes Tábor vyhlásil zákaz návštěv pro všechny nájemníky a vlastníky bytů v sídle společnosti.

DOPRAVA

Zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou

Dopravce ČSAD autobusy zavádí od 17. 3. opatření proti šíření koronaviru - a sice zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji.

Táborský dopravní podnik Comett Plus reaguje na mimořádnou situaci vzniklou šířením nového koronaviru COVID-19. Dopravce se věnuje zvýšené míře dezinfekce vozového parku a současně nasadil i dvě ionizační jednotky.
Informace sdělil Petr Pistulka, zástupce ředitele divize autobusové dopravy dopravní společnosti Comett Plus. S platností od čtvrtka 12. března do odvolání nejezdí autobusy MHD tzv. školní spoje na základě vyhlášení mimořádných školních prázdnin. Provoz je zachován jako v pracovních dnech mimo školního vyučování.
Od soboty se z důvodu ochrany řidičů zrušilo používání předních dveří pro nástup a výstup cestujících MHD a je rovněž zastaven doplňkový prodej jízdenek u řidiče.

JÍDELNY A RESTAURACE

Indická restaurace Tandoor
Na základě rozhodnutí vlády jsme dočasně uzavřeli všechny naše restaurace. Nadále však funguje rozvoz jídla přes DámeJídlo (ČB, PI, TA) a Otesánek (ČB) a taktéž možnost odnosu jídla s sebou.
Objednávky přijímáme a bližší informace k odnosu jsou na telefonech:
Prachatice 388 310 618
Písek 382 224 697
České Budějovice 387 201 810
Tábor 381 213 250
Další informace a kontakty naleznete na našich stránkách www.indicka.cz. Chápeme potřebu tohoto opatření a děkujeme i Vám za pochopení a přejeme nám všem pevné zdraví.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku