Uzavření chodníku mezi ulicemi Jordánská a Kpt. Jaroše

Uzavírka platí až do 31. května 2020.  Důvodem je, že ve zmiňované lokalitě probíhá investiční akce Vodárenské společnosti Táborsko (VST), s.r.o., s názvem „Tábor-Klokoty, přetížení kanalizace u nemocnice – 1. etapa“. 

4.11.2019 - 10.2.2020 - III/13521 Soběslav 
 
částečná uzavírka
Veškerá doprava včetně vozidel IZS je vedena po jednom jízdním pruhu, na kterém je obousměrný provoz řízen semafory. 

5.4.2020 - 30.11.2020 - II/137 ul. Budějovická, Tábor 
od křižovatky ul. Budějovická x Havlíčkova až do poloviny prostoru Polikliniky č.p. 533 

úplná uzavírka
Směr Č. Budějovice,S. Ústí-Písek obousměrně po I/3,D3 a I/19.Ve směru Č. Budějovice, S.Ústí-Bechyně obousměrně po I/3, II/603 ul. Soběslavská,II/137 ul. Budějovická,ul. Údolní, ul. Lužnická, ul. Bechyňská,přes Švehlův most, po II/137. Průjezd IZS neumožněn. 

07.11.2019 17:37 - 31.10.2020 23:59 - D3 mezi km 79.5 a 78.4, ve směru Benešov

uzavírka z důvodu nedokončené stavby, následkem nevyřešeného napojení
D3, mezi km 79.5 a 78.4, ve směru Benešov, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh

07.11.2019 17:37 - 31.10.2020 23:59 - D3 mezi km 78.1 a 79.2, ve směru České Budějovice

uzavírka z důvodu nedokončené stavby, následkem nevyřešeného napojení
D3, mezi km 78.1 a 79.2, ve směru České Budějovice, práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, provoz převeden do protisměru

INFORMACE O UZAVÍRKÁCH V CELÉM JIHOČESKÉM KRAJI

Aktuální dopravní omezení a uzavírky najdete na webu Správy a údržby silnic Jihočeského Kraje

Dopravní informace Ředitelství silnic a dálnic pro celou Českou republiku najdete na interaktivní mapě. Najdete v ní všechny události a objekty, včetně silnic III. a nižších tříd a také místních komunikací. Stačí mapu přiblížit.

Dopravní informace od Policie České republiky pro Jihočeský kraj a jednotlivé okresy najdete zde