V posledních letech provedlo archeologické oddělení Husitského muzea řadu záchranných archeologických výzkumů, a to jak v prostoru historického jádra města Tábora, tak v jeho bližším i vzdálenějším okolí. O některých výzkumech již podala průběžnou informaci místní média, jiné doposud zveřejněny nebyly.

Řeč bude, mimo jiné, o výzkumu vyvolaném překládkou kanalizace v ulici Na Parkánech, nálezech při výstavbě nedaleko kláštera na Klokotech, nebo nových objevech přímo v intravilánu města. V malém sále Augustiánského kláštera přednáší archeolog Husitského muzea v Táboře Jiří Bumerl.