Aktualizace: Škoda se podle zástupce mluvčí jihočeských hasičů Vratislava Malého vyšplhala na 50 milionů korun. "Uchráněné hodnoty zásahem hasičského záchranného sboru dosahují pěti set milionů korun. Příčina vzniku požáru je stále v šetření," shrnul fakta.

Vedoucí Hasičské záchranné stanice Tábor Marek Sedláček, který byl přítomen přímo u noční události, popsal, že požár byl velmi komplikovaný. „Hlavně z důvodu přítomnosti chemických látek v uzavřeném prostoru. Požár se nám avšak podařilo lokalizovat zhruba za tři hodiny od doby, kdy na místo dorazily první jednotky,“ zmínil.

Vyhlášen byl III. stupeň požárního poplachu. „Momentálně je požár uhašen, dnes bude probíhat ohledání místa zásahu z hlediska hledání příčiny vzniku požáru,“ popsal, že na místo dorazí vyšetřovatel hasičského záchranného sboru.

Protichemické obleky i laboratoř

Zásahu se dle jeho slov zúčastnilo celkem osm jednotek požární ochrany ze širokého okolí včetně chemické laboratoře a nasazeno bylo zhruba 17 kusů techniky. „K události jsme vyslali dva žebříky. Aby se vyloučila koncentrace nebezpečných látek, tak byl zásah prováděn za pomoci přetlakových protichemických oděvů,“ dodal Marek Sedláček s tím, že museli změřit také přítomnost nebezpečných látek.

Zásah byl rozdělen na etapy: uhašení plamenného hoření a dohašovací práce uvnitř haly, součástí bylo i zabránění rozšíření požáru. „Než se dovnitř mohli pustit hasiči, museli jsme provést chemický průzkum,“ naznačil.

Taktický postup

Potom, co zjistili, jaké se v hale nachází koncentrace a co je potencionálním nebezpečím, tak zvolili přiměřený taktický postup, tak aby došlo k minimalizaci rizik a ohrožení zasahujících hasičů. „Nakonec se provedlo dohašení skrytých ohnisek,“ přiblížil s tím, že na místě operovalo kolem tří desítek hasičů.

K táborskému Brisku vyjížděly osádky tří profesionálních stanic z regionu – Tábor, České Budějovice a Soběslav. Na místě spolupracovali s dobrovolnými hasiči z Tábora, Plané nad Lužnicí, Chotovin a Chýnova.

Vylítala okna

Zásah se obešel bez zranění. „Na místě nebyly žádné osoby, nemáme informace, že by byl někdo zraněn či intoxikován,“ uvedl Marek Sedláček s tím, že při hasebních pracích došlo k několika náhlým výbuchům a poprskala okna. „To se stalo z důvodu prudkého vzplanutí za přítomnosti chemických látek jako jsou kyseliny a louhy,“ upřesnil na závěr, že došlo k uvolnění výbušného vodíku. Příčina vzniku požáru je předmětem setření.

Objekt galvanovny z hlediska bezpečnosti v noci hlídala i policie. Jak zmínil policejní mluvčí Miroslav Doubek, úkolem policistů bylo upozornit veřejnost, aby se nepřibližovala k hořící budově. "Místo střeží policisté i nadále, než se dostaví vyšetřovatelé. Predběžná škoda zatím nebyla stanovena," informoval Miroslav Doubek s tim, že na požár upozornili zaměstnanci z vedlejšího objektu v areálu firmy. "V galvanovně byl totiž přerušený provoz," dodal.

Strážníci Městské policie Tábor poskytovali součinnost při požáru. Jak uvedl jejich mluvčí Pavel Šimek, v době mezi jednou a pátou hodinou ranní poskytovali strážníci součinnost jednotkám hasičů a hlídkám policie při likvidaci požáru galvanovny v areálu firmy Brisk na Vožické ulici.

"Vzhledem k tomu, že v objektu docházelo k výbuchům při hoření nebezpečných chemických látek, strážníci spolu s policisty informovali místní obyvatele. Dále regulovali dopravu při nájezdu těžké hasičské techniky a také vyrozuměli starostu města a krizového manažera," popsal Pavel Šimek.