Ještě před příjezdem hasičů jej muž uložil do sklenice s víčkem. Rtutí potřísněné prostěradlo se sáčkem z vysavače, do kterého vysál zbytky, následně uložil do igelitového pytle. Táborská jednotka převzala tento materiál, uložila jej do dvojitého igelitového obalu a odvezla na stanici v Táboře k další likvidaci.

V čem spočívá nebezpečí rtuti:
Rtuť používaná jako pracovní médium teploměrů, či jiných měřících přístrojů, je vysoce jedovatý a toxický kov. Jde o neurotoxin, jehož kumulace se v těle člověka projevuje narušením vegetativní a centrální nervové soustavy.
Po rozbití rtuťového teploměru hrozí především riziko vdechnutí většího množství toxických par uvolňovaných z rozlité rtuti, které poškozují respirační systém, sliznici a způsobují akutní záněty plic a dýchacích cest.