Jako velmi úrodný lze podle výsledků sklizně hodnotit loňský rok. 
S výjimkou řepky vzrostla loni v Jihočeském kraji ve srovnání s rokem 2010 sklizeň všech základních plodin a 
v případě některých byly hektarové výnosy dokonce rekordní z pohledu uplynulých deseti či dvaceti let. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Ve srovnání s rokem 2010 byla celková sklizeň obilovin vyšší o 21,1 procenta a dosáhla 756 164 tun. Sklizňové plochy obilovin celkově meziročně stagnovaly, zvýšily se plochy pšenice a kukuřice na zrno na úkor ostatních obilovin. Plochy jarního ječmene, žita a ovsa klesly o 15 procent. Navzdory tomu vzrostla sklizeň i těchto druhů obilovin. Největší nárůst sklizně zaznamenala kukuřice na zrno (o 100 procent) a pšenice jarní (o 50 procent), to znamená obiloviny, jejichž sklizňové plochy v loňském roce významně vzrostly.

Díky výrazně vyššímu výnosu se v Jihočeském kraji loni zvýšila také sklizeň luskovin, přestože jejich plochy se víc než o třetinu zmenšily. Obdobně je tomu u brambor, v jejichž případě se vysoký nárůst hektarového výnosu projevil zvýšením sklizně (konzumních a průmyslových) o více než pětinu. Jejich plochy se však meziročně snížily o čtyři procenta.

Hektarový výnos řepky loni poklesl

Řepka byla snad jedinou ze základních plodin, pro kterou nebyl rok 2011 ideální. Její hektarový výnos v Jihočeském kraji klesl a způsobil i celkový pokles sklizně o téměř tři procenta, přestože pěstována byla na větších plochách. Celorepublikově sklizeň řepky stagnovala na úrovni roku 2010.
Spokojeni mohou být zemědělci rovněž se sklizní pícnin na orné půdě, která proti roku 2010 vzrostla o více než 20 procent, kukuřice na zeleno a siláž o 29,4 procenta. Meziročně lepší výsledky byly dosaženy i z trvalých travních porostů. V tomto případě však není meziroční nárůst tak vysoký (zvýšení o 3,7 procenta). Sklizeň píce zvolna roste již čtvrtým rokem.

Z dlouhodobého pohledu je loňská sklizeň obilovin v Jihočeském kraji třetí nejvyšší za posledních dvacet let (vyšší byla jen v roce 2004 a 2008). Rekordní hektarový výnos dokonce překonal dosud nejvyšší výnos roku 2004.

Sklizeň brambor má klesající trend

V souvislosti se stále menšími pěstebními plochami má sklizeň brambor z dlouhodobého hlediska klesající trend. Nic na tom nemění skutečnost, že v roce 2011 byl v České republice dosažen historicky nejvyšší výnos brambor a jejich sklizeň byla nejvyšší za poslední čtyři roky.
Řepkou bylo v loňském roce na jihu Čech oseto historicky nejvíc ploch, přesto byla vlivem horšího výnosu její sklizeň „až pátá nejvyšší“.
V pícninách na orné půdě byl loni dosažen nejvyšší výnos od roku 2000, avšak z důvodu dlouhodobého poklesu ploch není sklizeň pícnin nejvyšší v celé časové řadě, nýbrž jen od roku 2006.