„Nakupuji hlavně použité sportovní vybavení pro děti. Tedy kola, brusle a lyže. Dají se tam vybrat kvalitní věci, i když tam musí chodit člověk častěji. Vloni jsem řešil problém s koupenými bruslemi pro syna, nakonec jsme se dohodli na jejich výměně za jiné,“ svěřil se řidič Jiří Cibulka z Českých Budějovic.
U použitých věcí odpovídá prodávající za vady prodaného předmětu dvacet čtyři měsíců. Tuto dobu může po dohodě s kupujícím zkrátit, ne však na dobu kratší než jeden rok. „Na rozdíl od nových věcí odpovídá však pouze za vady, které má věc v době koupě a které neodpovídají míře předchozího používání nebo opotřebení, nikoliv za vady vzniklé po uzavření kupní smlouvy,“ sdělil Josef Černý ze Sdružení obrany spotřebitelů.
Výjimkou jsou takzvané skryté vady. Tedy vady, které sice na věci v době předání jsou, ale projeví se později. Prodávající neodpovídá za zjevné vady, dále za vady, na které byl kupující při prodeji upozorněn, a za vady, které vznikly běžným opotřebením.
V prvních šesti měsících musí prodávající prokázat, že vada vznikla až po převzetí věci. V opačném případě za ni zodpovídá. Po uplynutí šesti měsíců prokazuje existenci vady při převzetí kupující. „Vyjde-li dodatečně najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má zákazník právo na přiměřenou slevu. Jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má také právo od smlouvy odstoupit,“ objasnil Černý.
Přitom odstoupit od smlouvy může kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže jako nepravdivé. Velice častým případem je například nákup mobilního telefonu z druhé ruky včetně dosud platného záručního listu, kdy nás prodávající přesvědčuje, že telefon je ještě po určitou dobu v záruce a že pokud se vyskytne závada, můžeme ji reklamovat v prodejně.
„To je velký omyl. V prodejně jsme nic nekoupili, tudíž nám prodejna za nic neručí a případnou reklamaci musíme uplatnit pouze u toho, kdo nám věc prodal. Platí to především v případech, kdy je záruční list nebo doklad o koupi vystaven na jméno původního majitele. V tomto případě doporučuji nechat si od původního majitele napsat plnou moc k uplatnění reklamace,“ radí odborník Černý.
Sdružení obrany spotřebitelů provozuje poradny ve všech regionech a nabízí řadu užitečných rad a informací na webu www.spotrebitele.info. V jižních Čechách funguje bezplatná poradna SOS pro veřejnost na českobudějovickém Senovážném náměstí číslo 13, vždy v pondělí od 10 do 14 a ve středu od 14 do 18 hodin, telefon 386 353 542.
Od května funguje poradna Sdružení obrany spotřebitelů také každou druhou středu na městském úřadě v Třeboni, vždy od 14 do 17 hodin.