„Poskytovatelem podpory je Českomoravská záruční a rozvojová banka,“ uvedla Dana Feferlová z Úřadu Jihočeské hospodářské komory.Regionální úvěr pro podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, která musí splňovat podmínku malého podnikatele, je poskytován až do výše miliónu korun s pevnou úrokovou sazbou 5 procent. Doba splatnosti sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 5 let. Lze jej využít na nákup hmotného i nehmotného majetku, na nákup zásob nebo dle potřeb podnikatele.

Tento program regionální podpory byl od roku 2003 až do letošního roku naprosto ojedinělý v celé České republice, v současné době se připravuje podobný program i pro Zlínský kraj.