ORBIS VIRIDIS je odbornou společností nabízející služby v lesním hospodářství a ochraně přírody. Pořádá exkurze, semináře, konference.
„Zemědělský sektor, kam patří i lesnictví, dřevařství, rybnikářství či myslivost, musí v globalizované Evropě velmi rychle investovat do rozvoje svých pracovních sil, jinak se nemůže v tržním prostředí unie dlouhodobě konkurenčně udržet,“ uvedl předkladatel projektu Pavel Kitz〜berger z ORBIS VIRIDIS.
Zkušenosti čerpá z Rakouska, kde několik let působil. Proto jsou součástí tohoto vzdělávacího projektu i aktivity zaměřené na transfer know-how. „Chceme navodit prostředí spolupráce mezi českou, rakouskou a německou odbornou veřejností,“ plánuje Kitzberger. Další dva cíle logicky navazují – jde o pořádání odborných exkurzí a jazykové vzdělávání pracovníků v lesním hospodářství. Důraz je kladen na německý jazyk, který je v tomto oboru stěžejní.
Projekt s názvem Vývoj vzdělávacích programů pro odborné pracovníky v lesním hospodářství a ochraně přírody získal z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů bezmála 2,25 milionu korun, což je sto procent celkových nákladů. Společnost ho začala realizovat v lednu a dokončí v polovině příštího roku.
Do projektu je zapojeno několik partnerských organizací. „Zapojením partnerů si žadatel zvyšuje šanci, že projekt bude podpořen. Cílem Evropské unie nejsou izolované projekty, ale naopak ty, na nichž spolupracuje více organizací,“ objasnila ředitelka poradenské společnosti G-Project Martina Kučerová.
Přitom kažký z partnerů je také garantem určité průřezové oblasti. „Soustřeďujeme se na pět klíčových témat – ochrana životního prostředí, lesní hospodářství, rybářství, rozvoj venkova a partnerská spolupráce,“ upřesnil Kitzberger. Informační seminář o čerpání peněz z evropských fondů mohou navštívit zájemci ve čtvrtek v Kaplici. Je nutno přihlásit se na telefonním čísle 386 353 242 či emailu sekretariat@g-project.cz. Více informací lze nalézt na adrese http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz.