Vzhledem k terénu byly tentokrát připravené tratě náročnější, ale aktéři běhu si s tím poradili výborně. V cíli na děti čekala zasloužená odměna v podobě diplomu, několika drobností a volný vstup na hrad.

Po skončení závodu došlo na vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií, kde si děti nastupovaly k hradnímu dřevěnému rytíři. Kromě diplomu za pořadí a medaile pro prvního obdrželi nejlepší tři závodníci také poukazy na nákup sportovních potřeb, u nejpočetnější dětské kategorie se dočkali poukazů i závodníci ze čtvrtých míst.

PŘEHLED VÍTĚZŮ

Dívky – kategorie D10: Radka Komárková. D 12: Nora Plachá. D14: Zita Plachá. D16: Eliška Čápová. Chlapci – H10: Maxim Jakeš. H12: Tomáš Parkan.