Její organizátoři tentokrát přichystali jen dvě tratě. Ta první určená nejmenším dětem byla velmi jednoduchá od kontroly ke kontrole. Druhá trať vedla celým parkem, a při rychlosti obou klání si někteří účastníci vyzkoušeli obě trasy. Ti nejlepší si domů znovu odnesli ceny a diplomy, a rozdány byly také některé ceny z předchozích dílů seriálu.

V bezprostřední blízkosti shromaždiště se nacházelo velké dětské hřiště, čehož účastníci z větší části využili a za pěkného počasí tak aktivně strávili prázdninové odpoledne.

POŘADÍ NEJLEPŠÍCH – trať A: 1. Jan Malý, 2. Nikola Vaníčková, 3. Sára Vaníčková.
Trať B: 1. Šimon Komín, 2. Zita Plachá, 3. Nora Plachá.