Byla to povedená olympiáda. Možná nejvydařenější ze všech. Vyšlo počasí, všechno běželo podle přesně předem připraveného harmonogramu. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS), který olympijské hry dětí a mládeže v Jihočeském kraji připravoval, odcházel z areálu Výstaviště, kde zhasl olympijský oheň, spokojený.

Olympiáda dětí a mládeže v Jihočeském kraji byla taková, jakou jste si představovali?
Myslím, že ano. My jsme měli pár cílů. Udělat opravdu velkou akci, na kterou by děti byly hrdé, že na ní mohou být. Chtěli jsme opravdu ukázat, abychom si všichni uvědomili, že není nějaká malá olympiáda dětí a potom nějaká velká. Chtěli jsme, aby ta blízkost velké olympiády v Paříži nám dala jasně najevo, že bez těch malých šampionů nikdy nemůžeme čekat velké medaile na olympiádách a umožnit vlastně dětem tady zažít opravdu velkou atmosféru velké olympiády. A to se myslím povedlo. Chtěli jsme, aby v jižních Čechách a v Českých Budějovicích jsme si uvědomili, že tady můžeme dělat velké akce, na které můžeme být hrdí. Já myslím, že se všechno povedlo tak, jak jsme si to vysnili a zaplaťpánbůh přálo nám počasí, proběhlo to všechno, jak mělo.

Podařilo se ve vašich očích propojit Vltavu a Seinu? České Budějovice a Paříž?
Ano. Možná dvacet tisíc lidí, kteří stáli na náplavce, když poslouchám zpětné vazby, tak mám pocit, že opravdu cítili to propojení a že se nám to díky tomu, že jsme ten úvodní ceremoniál opravdu pojali ve velkém a pustili jsme ho do města, nezavřeli jsme ho na nějaký stadion, takže se to povedlo. A že propojení bylo cítit a uvědomění si, že prostě i tady velké akce mohou být. To pak působilo na děti, které říkaly, že se tu opravdu cítí jako olympionici. To bylo milé.

Bylo něco, co byste třeba vyřešili jinak? Řešili jste vůbec v průběhu pěti dní nějaký problém?
V podstatě ne. Musím říct, že mě pobavilo, že kolegové třeba říkali, že se večer měl scházet organizační výbor a skončil po třech minutách, protože zjistili, že nemají co řešit. To bylo vlastně hrozně milé. Strašně všichni chválili organizaci, výbornou práci odvedli třeba v dopravě, kdy opravdu převozy dětí tady fungovaly extrémně dobře. Ubytování, sportoviště. Já nemám pocit, že bychom někde udělali nějakou zásadní chybu. A je na tom odvedená strašná spousta práce lidí, kteří nebyli za tím vidět, kuchařky, lidé, kteří se starali o ubytování, o stadiony. Velké poděkování a respekt všem za tu práci, kterou tady odvedli.

Potvrdilo se, že Jihočeský kraj potřebuje navýšení ubytovacích kapacit?
Bezesporu. Čím víc budeme chtít dělat takovéto velké akce, tak se ukazuje, že budeme potřebovat ubytovací kapacity, protože my bychom nebyli schopni ubytovat děti, aniž bychom neměli vysokoškolské koleje, aniž bychom třeba neměli internáty našich středních škol. V momentě, kdy potom byste tu chtěl třeba dělat velké lékařské světové kongresy, velké akce, tak samozřejmě nemůžete využívat tyto kapacity. A Českým Budějovicím a této aglomeraci by bezesporu slušely kongresové hotely právě pro kongresovou turistiku. A na to se musíme zaměřit. Ne že bychom je my měli stavět, ale musíme vytvořit podmínky pro to, abychom sem investory přivedli.