Tento tradiční seriál je určen především dětem a žákům do 15 let, ale zasáhnout do jeho závodů mohou i dospělí. Start toho sobotního je naplánován od 14 hodin, přičemž zájemci mohou přicházet až do 15.30 hodin.