Zda došlo k nějakému poškození gotického průčelí brány je zatím v šetření. Zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla u řidiče negativní. Komunikace byla plně zprůjezdněná ve 13 hodin. Hlavní objízdná trasa uzavírky je vedena údolím řeky Lužnice.