Námětem cvičení byla podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů nehoda cisterny na dálnici. "Po dálnici D3 přepravuje cisterna nebezpečnou látku. Na cisterně dojde k technické závadě, řidič ji proto odstaví ke krajnici dálnice. Do odstavené cisterny naráží osobní automobil. Ve zničeném autě zůstanou zaklíněné zraněné osoby, zraněn je také řidič cisterny, který se pohyboval v blízkosti odstaveného auta. Nárazem začne z cisterny vytékat přepravovaná nebezpečná látka. Osoby zaklíněné ve voze i řidič cisterny jsou ohroženi na životech jednak v důsledku zranění způsobených nárazem, jednak vytékající nebezpečnou látkou…," popsala dramatický scénář pro taktické cvičení Vendula Matějů. Doplnila, že cvičení mělo prověřit, jak zvládnou komplikovaný a vysoce specifický zásah.

Vše se odehrávalo na Všechově

"Cvičení a odborná příprava jednotek probíhala na letišti Všechov, které nejenže věrně simulovalo dálnici D3 a nebylo tedy nutné zastavovat či omezovat reálný provoz na dálnici, ale zároveň umožňovalo vytýčit prostor, který bude uzavřený a bude tak splňovat všechna platná epidemiologická opatření," pokračovala Vendula Matějů.

Úkolem hasičů a dalších zasahujících složek byla v první řadě záchrana osob a následná likvidace úniku kyseliny. Velitel zásahu po průzkumu místa události musel přesně identifikovat rozsah nebezpečí, určit předurčené síly a prostředky v dostatečném množství a na základě těchto informací rozhodnout o postupu záchrany zraněných osob s tím, že celá situace je komplikovaná unikající nebezpečnou látkou.

Vyhodnocení rizik

"Před vlastní záchranou osob museli hasiči nejprve vyhodnotit možná rizika pro zasahující, zachraňované a také následně pro životní prostředí. Podle aktuálních meteorologických dat byla určena nebezpečná a bezpečná zóna, ve spolupráci s operačním střediskem potvrzeno, o jakou nebezpečnou látku se přesně jedná," pokračovala mluvčí hasičů.

Vlastní vyproštění zraněných probíhalo za použití kompletní dýchací techniky. Zraněným osobám bylo nutné v nebezpečné zóně chránit jejich dýchací cesty. Při opuštění nebezpečné zóny museli být jak zraněné osoby, tak i zasahující hasiči a zdravotníci dekontaminováni.

Současně se záchranou osob byl řešen postup likvidace uniklé kyseliny, ve spolupráci s operačním střediskem byla zajištěna cisterna pro přečerpání nebezpečné látky (tato část cvičení probíhala pouze štábně), byla regulována doprava v místě nehody, byl informován starosta obce a obyvatelstvo, zjišťován dopad na životní prostředí. Cvičení předpokládalo takový rozsah události, že byl vytvořen štáb velitele zásahu.

Účastníci cvičení:
profesionální jednotky ze stanic Tábor a České Budějovice se dvěma cisternami, technickým automobilem a dekontaminačním kontejnerem,
dobrovolná jednotka obce Chotoviny,
Policie ČR – DI Tábor, DO Chotoviny,
ZZS Jihočeského kraje - OS Tábor,
Ředitelství silnic a dálnic SSUD Chotoviny,
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí.

Bezprostředně po cvičení provedl první hodnocení ředitel táborských profesionálních hasičů Petr Hojsák: „Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje pořádá společné cvičení základních složek IZS, za což se považují profesionální a dobrovolní hasiči, Policie ČR a ZZS, alespoň jednou ročně. Cílem každého takového cvičení je především procvičení taktické, operační a strategické úrovně řízení složitých zásahů. Jsem rád, že pro letošní náročný rok byla vybrána mimořádná událost v okrese Tábor, kde se nabízelo prověřit postupy při zásahu na dálnici.“