Knihy lze považovat za vítěze úsporného vládního balíčku. Je pro ně totiž navržena nulová sazba DPH. Je však třeba vysvětlit, že, jakkoli se to tak může jevit, nejde o momentální nápad. O snížení DPH u knih jsem usiloval už od roku 2013, kdy jsem byl poprvé zvolen předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Dlouho bylo pro zemi, která vstoupila do EU později, nejnižší možnou sazbou pět procent.

To změnil až covid, kdy vyšla najevo jednak zranitelnost knižního ekosystému a jednak význam knih pro vzdělávání (badatelé a studenti, kteří se v lockdownu ocitli bez přístupu ke knihovnám, nemohli pořádně pracovat). Proto EU umožnila až nulovou sazbu DPH na knihy pro všechny.

Martin Vopěnka
je spisovatel a nakladatel

Průkopníkem je Británie, kde jsou knihy, ale i tisk, historicky v nulové sazbě proto, aby se mohly svobodné šířit informace a myšlenky. Ve všech zemích Evropy s výjimkou Dánska jsou pak knihy v nejnižší sazbě DPH, jakou daná země aplikuje. Přičemž trend jde jednoznačně směrem snižování. Naposledy snížilo DPH o 10 % i Bulharsko. V Lotyšsku naopak ztroskotal pokus DPH na knihy zvýšit. Knižní trh se tam ze šoku nevzpamatoval ani po opětovném snížení.

Odborná studie prokázala, že u razantního snížení DPH na knihy ve Švédsku došlo k multiplikačním efektům, které v horizontu několika let znamenaly významný přínos do státního rozpočtu. Zamýšlený krok české vlády je proto pro nás všechny velkou příležitostí. A věřím, že nedorozumění ohledně zařazení tištěných novin do nejvyšší sazby se vyřeší. Noviny bývají v Evropě v nejnižší sazbě spolu s knihami.

Všichni si nyní kladou otázku, zda se to projeví na cenách, nebo jestli si prodejci a nakladatelé jen nenavýší zisk. Mohu veřejnost ujistit, že jakkoli to není hlavním důsledkem snížení DPH, v cenách se to projeví. Prostor, který se naskytne, se řada nakladatelů chystá využít přinejmenším u té produkce, která se stala těžce dostupnou. Například se to týká i dětských knih. A protože je české knižní prostředí vysoce konkurenční, reagovat budou muset všichni.

Ozdravení kultury

Je také třeba říci, že cenu u nás neurčuje knihkupec, ale nakladatel. Od knihkupce proto plošné zlevnění nečekejte, musel by je zaplatit ze svého. Knihkupcům přijdou nové doporučené ceny knih od nakladatelů. Zároveň knihkupcům, kteří jsou nejohroženější skupinou v celém řetězci, nulová DPH na knihy velmi pomůže. Lze předpokládat, že lidé utratí za knihy zhruba stejně. Pokud tedy budou knihy o něco levnější, prodá se více knih. Knihkupcům neklesne obrat a z úspory na DPH budou schopni platit navýšené nájmy a energie. Prodej více knih pak umožní nakladateli tisknout více výtisků, což cenu kusu zlevňuje. Rozjede se pozitivní spirála.

Hlavní přínos nulové DPH však vidím v tom, že nadále budou moci vycházet třeba barevné knihy pro děti, odborná literatura nebo náročnější překladová beletrie. To jsou knihy, které z edičních plánů mizely, protože se nedařilo nabídnout je lidem za cenu, která by pro ně byla ještě únosná. Díky tomu také dostane práci více tvůrčích lidí autorů, překladatelů, redaktorů, grafiků… Uplatnění tak mohou najít i absolventi vysokých škol.

close info Zdroj: Deník zoom_in Covid ukázal, že knihy v naší společnosti hrají nezpochybnitelnou roli. Ukázal, že v těžké době se nakonec vždy hodí sáhnout po knize. Zároveň prokázal dobrou odolnost českého knižního trhu, kterým však následně otřáslo razantní zvýšení cen vstupů zejména papíru a energií, stejně jako snížená koupěschopnost čtenářů. Nulovou DPH vidím jako velikou příležitost dát našemu knižnímu trhu a knižní kultuře zdravé, trvale udržitelné základy.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.