Speciální a v republice ojedinělé plavidlo Lubomíra Nedvěda se opět vydá na hladinu Jordánu.

Paluba lodi je vybavena hloubkovou zarážecí sondou, která se pro sediment umí „potopit“ až do hloubky 70 metrů. Jde o moderní patentovanou technologii, která byla v Táboře k vidění již na začátku tohoto měsíce.

Po době rozporů mezi Táborem a Planou nad Lužnicí, do jejíhož katastru se má jednou vytěžený sediment uložit, se zdá, že obě města k sobě našla cestu: Planá ustoupí od využití potápěče a Tábor zase nebude mluvit do míst, z nichž se bude bahno odebírat.

„S firmou pana Nedvěda musíme souhlasit, protože jinak by nám Tábor nedovolil vzorky odebrat. Ale mapu míst pro odběry určí pouze firma Empla, již jsme oslovili,“ upřesňuje podmínky společného postupu zakladatel sdružení Za zdravou Planou a plánský zastupitel Jiří Rangl.

Původně měla Planá záměr vše si zajistit jen s firmou Empla. „Jenže s tím Táborští nesouhlasili. Jejich podmínkou je, že odběry provede pouze pan Nedvěd. Nakonec tedy Empla nabídla, že bude pracovat s odborníkem, kterého Tábor navrhuje,“ dodal.

Firma z Hradce Králové vlastní akreditaci k odběrům sedimentů a právě ona sestaví přesnou mapu míst, z nichž se nyní bahno vyloví. Plánští tím sledují jistý cíl.

Odběr bahna až ze dna Jordánu, který provedl Tábor na začátku září, zpochybnili. Podle nich bylo protizákonné, když místa odběru mohli prstem určit i laici. Hlavně teď spoléhají, že Empla nebude na mapě označovat pouze místa, kde je bahna velká vrstva, ale i ta, kde je ho třeba jen do metru.

Má to důvod. „Tábor preferoval odběry z největších hloubek, aby se do vzorků dostaly především ty hodně staré vrstvy, v nichž škodliviny nejsou,“ říká Rangl.

Veškeré náklady spojené s odběrem opět zaplatí samotný Tábor. Počítá s 200 až 250 tisíci, přičemž na předchozí odběry měl připraveno 70 tisíc.
„Kromě odběrů zaplatíme i za laboratorní rozbor části vzorků. Ostatní rozbory si uhradí Planá,“ dodal včera vedoucí táborského odboru životního prostředí Jan Fišer.

Planá má na vzorkování připraveno 120 tisíc korun.

Sonda odebere ze dna mezi třiceti až čtyřiceti vzorky. Loď by se měla po Jordánu plavit maximálně tři dny.

Plánští počítají, že jednou budou trvat na tom, aby závadná hmota směřovala mimo jejich město. „Měla by se udělat skrývka horní vrstvy a ta uložit například v Mydlovarech,“ míní místostarosta Plané Ladislav Kubec.