V Paříži se budou konat příští rok od 26. července do 11. srpna 2024 olympijské hry. Mezinárodní olympijský výbor řešil otázku účasti ruských a běloruských sportovců. Na stole byla dvě krajní řešení. První předpokládalo plnohodnotnou účast ruských a běloruských sportovců, druhý postoj vycházel z absolutního zákazu účasti všech ruských a běloruských sportovců. Nemíní se tím jejich národnost, ale státní příslušnost.

Cyril Svoboda
je pedagog a bývalý český politik a vícenásobný ministr a diplomat

Druhý postoj je vlastní Českému olympijskému výboru. Český olympijský výbor prohlásil, že „od samého počátku válečného konfliktu na Ukrajině odsuzuje ruskou agresi a porušení olympijského příměří a podporuje sankce vůči Rusku. Nesouhlasí s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry nebo na hrách samotných po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině“.

Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že se olympijských her mohou účastnit držitelé ruských nebo běloruských pasů jen jako nezávislí jednotlivci.

Není tak možná účast žádného ruského nebo běloruského týmu. Jednotlivci nesmějí být na seznamu osob, které podporují ruskou agresi proti Ukrajině. Jednotlivci jsou povinni se sami na hry kvalifikovat, nemohou mít podporu Ruska nebo Běloruska, nemohou používat vlajku nebo jiný státní symbol Ruské federace či Běloruska. V případě jejich vítězství se nebude hrát ruská nebo běloruská hymna. Budou mít možnost účasti jen jako nezávislí sportovci se symboly olympijských her. Fakticky půjde jen o několik jednotlivců ruské nebo běloruské národnosti v některých individuálních disciplínách.

Ruská federace připravuje ofenzivu proti tomuto rozhodnutí. Pro příští rok organizuje tři velké sportovní soutěže. Hlavní bude ve dnech 15. až 29. září, kdy se mají konat Světové hry přátelství. Podle otevřených zdrojů budou tyto hry štědře dotovány. Pro medailisty je připravena finanční podpora ve výši 47,5 miliardy eur (1165 miliard Kč). Držitel zlaté medaile obdrží 37 000 eur (906 500 Kč), stříbrné medaile 27 500 eur (673 750 Kč) a bronzové medaile 18 400 eur (451 780 Kč). To je silná finanční „pobídka“. Druhou akcí v ruské režii budou ve dnech 12. až 23. června Hry států Brics.

Účastnit se budou Rusko, Brazílie, Indie, Čína, Jihoafrická republika a jejich spřátelené země jako Egypt, Saúdská Arábie, Argentina, Spojené Arabské Emiráty, Irán, a určitě se připojí další státy. Dá se opět předpokládat velká finanční motivace. A konečně se chce Ruská federace představit jako země budoucnosti. V Kazani proběhnou od 21. února do 3. března Hry budoucnosti. Má jít o soutěž, která bude zahrnovat disciplíny klasické a v e-sportu.

Mezinárodní olympijský výbor pochopitelně vyzývá světové společenství k bojkotu všech tří akcí. Dovolává se závazku dodržovat principy Olympijské charty, tedy dodržování pravidel, která vedla ke shora uvedenému rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o vyloučení Ruska a Běloruska z olympijských her. Budeme svědky velké diplomatické aktivity na všech stranách. Rusko udělá vše, aby „své“ hry představilo v podobném lesku, jako jsou olympijské hry. Ruská diplomacie využije všechny prostředky k dosažení sledovaného cíle.

A státy liberálně demokratické vyvinou veškeré možné úsilí, aby se hry „nepovedly“. V politickém klání je položena první otázka závaznosti olympijské charty, zda platí jen pro olympijské hry, nebo má-li všeobecnou platnost i pro jiné sportovní akce mezinárodního charakteru.

Ukáže se, kdo, co a jak bere vážně.

Politika a sport jsou spojeny. Olympijská „válka“ je součástí hybridní války mezi Ruskem a Ukrajinou. Vedle tvrdé ozbrojené síly tak uvidíme všechny „měkké“ metody i diplomacii.

close info Zdroj: Deník zoom_in Protože se olympijské hry konají, diplomatická válka probíhá. Ideální by bylo olympijské hry v Paříži nekonat. Pak by byl problém vyřešen. Byl by to argument i proti „alternativním hrám“. Ve starém Řecku se v době války hry nekonaly. Tehdy nebylo důležité, kdo válku vyvolal. Ani v době první i druhé světové války žádné olympijské hry nebyly.

Nekonat hry zřejmě není vůle mezinárodního společenství. Válku na Ukrajině asi většina států nemá za světovou. A „lokální války“ na světě probíhají každý den. Válka světa není pojímána jako válka světová. Kdyby se měly vzít v úvahu různé lokální a regionální války jako argument pro nekonání olympijských her, pak by se již nikdy žádné nekonaly.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.