Ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi (ODS) lze vyčítat spoustu věcí, ale nikoliv neschopnost či lenost. Jeho úřad připravil řadu dobrých předloh, ať už se to týká zákona o státním zastupitelství, kárném řízení soudců, o znalcích nebo laických přísedících.

Na svém letošním posledním zasedání vláda schválila novelu trestního zákoníku, která redefinuje znásilnění. Jde o návrh, na jehož podobě se aktivně podílela opozice i zainteresované organizace.

Znamená to, že česká společnost dospěla do bodu, jehož šestnáct států dosáhlo již v minulosti. Na znásilnění se přestává hledět jako na silou vynucený pohlavní akt. K tomu, aby se člověk stal pachatelem, stačí, že druhá strana se stykem slovně či nonverbálně nesouhlasila a dala to najevo. Neznamená to tedy, že partner musí aktivně vyžadovat souhlas, ale musí se svou sexuální aktivitou skončit, pokud se mu dostane zřetelné odmítavé reakce.

Předloha pamatuje i na situace, kdy oběť není schopna svůj odpor projevit. Stanovuje hranici 12 let, do jejíhož dosažení je dítě vždy považováno za bezbranné. Sama vize přísného trestu narušené jedince a agresory asi neodradí, ale pokud se úsilí zákonodárců, policistů a žalobců protne s tlakem veřejnosti, můžeme se v této oblasti posunout o notný krok dál.