Opět se tento urážlivý termín objevil ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s nedávnými událostmi ve Vsetíně, kde skupina Romů napadla a těžce zranila jednoho z občanů. Neroma. Vedení města, jehož byl senátor Jiří Čunek starostou, přijalo opatření na ochranu řádných občanů před těmi, kteří se nechovají řádně a ohrožuji bezpečnost Vsetíňanů. Že to jsou většinou Romové, s opatřeními nijak nesouvisí, ale stojí to za zamyšlení. Co vlastně Čunek provedl? A jak to souvisí s dneškem?

Před několika lety došlo ve Vsetíně, a nikoli jen tam, ale na stovkách míst v republice k tomu, že soud rozhodl, že nájemci bytů, kteří odmítali platit nájemné, se z bytů musí vystěhovat bez náhrady. Romové i Neromové. Žádná vsetínská specialita. Pronajímatel měl v případě takového rozsudku jedinou povinnost, a to uskladnit bývalému nájemci zařízení bytu, ale rozhodně neměl v té době již povinnost náhradní byt zajistit.

Stanislav Křeček
je veřejný ochránce práv

Kdyby se vsetínští radní takto zachovali - tedy z devastovaného domu ve středu města vystěhovali Romy bez náhrady a nechali je klidně na ulici, jako to v mnoha případech učinili pronajímatelé jinde, Romové by se dříve či později přestěhovali, jako mnoho jiných, do některé z vyloučeních lokalit. Otcové města v čele se starostou Jiřím Čunkem však tehdy použili řešení, za které by měl Čunek dostat statní vyznamenání. Vybudoval „kontejnerovou vesničku“, do níž se Romové po určitých peripetiích přestěhovali a bydlí tam dodnes. Urážlivé označení „čunkiáda“ si toto rozhodně nezaslouží.

To je však historie. V pořadu 360 v televizi CNN Prima News, vysílaném 11.8. v diskusi se senátorem Čunkem o aktuálních událostech, vystoupil za Romy občanský aktivista Jaroslav Míka. Svým vystoupením dokázal, že existuje mnohem zásadnější problém, než jsou nynější události ve Vsetíně. Dokázal totiž, že mnozí představitelé Romů, abych poopravil známý výrok, „všechno zapomněli a v ničem se nepoučili“.

Tvrdit, že ve Vsetíně tehdy došlo k „nacistickým metodám“, když „v šest hodím ráno byly z bytů vystěhovány matky a dětmi“, jak tvrdil Míka, dokládá, že tento představitel zastupující Romy na televizní obrazovce ve skutečnosti o tehdejší události nic neví, ale zejména nikterak nechtěl přispět k řešení problému, o kterém se v pořadu hovořilo. Jen se pokusil o propagandu.

Nulová sebereflexe

Neschopnost nebo neochota představitelů Romů zamyslet se nebo dokonce přispět k řešení jejich skutečných problémů a přiznat podíl odpovědnosti za tehdejší i dnešní události je podle mne jeden z problémů dneška.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Počet střetů stoupá, tu s Ukrajinci, tu s obyvateli vyloučených lokalit. Z obavy o bezpečnost ostatních občanů dokonce došlo k přerušení dopravy do těchto míst. K událostem se vyjadřuje ministr vnitra a také prezident. Vláda by mohla udělat mnohé, ale zmocněnkyně vlády pro romské záležitosti nám sděluje jen fráze. A od představitelů Romů slyšíme jen slova o diskriminaci, segregaci a xenofobii. Chybí sebemenší náznak sebereflexe a pochopení problému.

Samozřejmě je třeba odmítnout kolektivní vinu nebo zneužívání aktuálních událostí ke vzbuzování politické nenávisti. Ale k integraci Romů a obecně k jejich lepšímu životu by změna tohoto postoje rozhodně přispěla. Dnešní stav jen vnáší pochybnosti a neklid do společnosti a ve svých důsledcích ohrožuje lidská a hlavně občanská práva všech.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.