Daň z nemovitosti je nespravedlivý feudalistický přežitek, který se měl dávno zrušit. Její výběr je navíc neefektivní. Úvahy o jejím stoprocentním zvýšení jsou proto mimo. Daň zaplatí pouze nájemníci, kteří nedosáhnou na vlastní bydlení. Problém budou mít i majitelé nemovitostí s nízkým příjmem, kteří už nyní hospodaří na hraně.

Daň z nemovitosti je nespravedlivá, protože představuje typický příklad dvojího zdanění. Stát totiž daní majetek, který si občan pořídil z příjmů, jež už zdaněny byly. Pokud nemovitost pořídil jako investiční a dále ji pronajímá, musí platit také daň z příjmu. Tak evidentní příklady souběhu více daní jen tak nenajdeme.

Málo efektivní daň

RNDr. Evžen Korec, CSc.
je generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a.s

Majitel nemovitosti bydlící v jedné obci navíc často platí úplně jinou částku než jeho soused z vedlejší obce, který vlastní srovnatelnou nemovitost. A to přesto, že jejich nemovitosti leží třeba jen pár stovek metrů od sebe. Výši daně totiž ovlivňuje koefi- cient, který si stanovuje každá obec sama. Že je možnost navýšit si tímto způsobem příjmy velmi lákavá, dokládá mimo jiné to, že každý rok zvedne koeficient asi desetina obcí. Systém daně je tak naprosto netransparentní, protože se může každý rok měnit dle libovůle místní radnice. Starosta může říct, že chystá větší výdaje a potřebuje je pokrýt, a tak jednoduše zvýší koeficient daně a obere majitele domů a bytů. Naopak když se blíží volby a stávající vedení chce získat lidi na svou stranu, není nic jednoduššího než na poslední rok daň snížit. Pravda, ke druhé popsané situaci dochází přece jen méně…

Daň z nemovitosti je navíc feudalistickým přežitkem. V minulosti totiž často kompenzovala složitě zjistitelnou a vymahatelnou daň z příjmu. Státy totiž ve starověku a středověku neměly jasné představy o konkrétních příjmech poddaných. Proto volily jednodušší zdanění jejich majetku prostřednictvím právě nemovitostní daně. S rozvojem efektivnějšího systému evidence a výběru daně z příjmu však její náhražka v podobě daně z nemovitost stále více postrádá smysl. V případě málo rozvinutých zemí doporučuje Světová banka udržovat daň z pozemků jako alternativu pro daň z příjmu, avšak Česko patří k vyspělým zemím světa. A je ostuda, že nejenže stále trvá na přežitcích z feudalismu, ale ještě je chce zvýšit na dvojnásobek.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Podle statistik se nyní na dani z nemovitosti ročně vybere kolem dvanácti mi- liard korun, přičemž náklady na výběr této daně vyjdou stát na 1,2 miliardy. Z hlediska nákladů na její inkaso tak tato daň patří k vůbec nejhorším. Za efektivní se obecně považuje taková daň, u které vyvolané náklady na správu a výběr nepřesáhnou pět procent. Daň z nemovitosti tuto hodnotu překračuje dvojnásobně.

Plán ministra financí, aby navýšení šlo rovnou do státního rozpočtu, už nyní ne- efektivní výběr daně ještě více zkomplikuje a prodraží. To ostatně připouští i sám ministr financí. Dvojnásobné zvýšení daně totiž podle něj nepřinese dvanáct miliard korun navíc, ale jen šest až osm miliard. Zbývající minimálně čtyři miliardy tak nejspíš spolknou náklady na výběr daně, čímž se její už tak velmi nízká efektivita ještě propadne. Další argument nejen proti zvyšování, ale proti existenci této daně vůbec.

Šance dostát slibu

Zrušení daně z nemovitosti, jedné z nejméně efektivních daní, je cestou ke zjednodušení daňového systému. Uleví to nejen více než čtyřem milionům domácností, které v Česku nemovitost vlastní, ale také všem nájemníkům. Majitelé bytů a domů, které pronajímají, jakékoli zvýšení daně promítnou do nájemného, a to se tak stane méně dostupným.

Dokonce i stát na jejím zrušení ušetří, konkrétně více než miliardu korun, které vynaloží na její výběr. Náklady jdou totiž čistě na vrub státního rozpočtu, zatímco příjmy si rozdělují obce. Nehledě na to, že peníze, které po zrušení daně lidem zůstanou, využijí na své jiné potřeby, takže se státu stejně vrátí. A ještě se podpoří spotřeba domácností. Navíc tím vláda dostojí i předvolebnímu slibu, že nebude zvyšovat daně. Její voliči takový krok jistě ocení. A nejen oni.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.