Množí se dotazy médií ohledně rušení kontaktních pracovišť Úřadů práce nebo možného vyřizování sociálních dávek na pobočkách České pošty. Odpovídáme od počátku jednoznačně: Toto jsou možné scénáře, ale důležité je, co tomu bude a musí předcházet. Bavíme se totiž o celém náročném a dlouhodobém procesu transformace Úřadu práce, tedy o širším kontextu rozsáhlých změn, jejich součástí je pochopitelně také digitalizace, na které již několik měsíců velmi usilovně pracujeme.

Prvním krokem je systemizace: Pokud chceme klientům nabízet kvalitní služby, musíme být schopni také adekvátně platit lidem, kteří tyto služby zprostředkovávají. Podařilo se nám vyjednat zvýšení platů zaměstnancům Úřadu práce tak, že tisíce z nich nyní přecházejí do vyšší platové třídy. Zároveň s tím také rozvíjíme výkonnostní odměňování, které podle nás představuje nejspravedlivější způsob, jakým lze ohodnotit skutečný výkon zaměstnanců. Díky výkonnostnímu odměňování budeme umět výrazně lépe ocenit lidi, jejichž pracovní výkony jsou nadstandartní.

S transformací úřadu souvisí také přeskupení agendy: Díky digitalizaci bude již brzy možné vyřídit značnou část požadavků klientů online a je proto třeba výrazně změnit nastavení práce na úřadech a přeskupit síly. Analyticky nyní vyhodnocujeme procesy a agendu. Už dnes vidíme agendy, jejichž zpracování trvá podstatně déle a u kterých zaměstnanci nestíhají, zároveň ale máme i takové, u kterých vnímáme volné kapacity. A i z tohoto důvodu upravujeme nastavení pracovních procesů a cílový stav budeme znát v září.

Marian Jurečka
je ministr práce a sociálních věcí

Naším cílem je efektivnější vyřizování dávek, ale také spokojení zaměstnanci vhodně motivovaní adekvátním ohodnocením. Díky přesunu tisíců zaměstnanců o třídu výše a výkonnostnímu odměňování se průměrný plat na ÚP dostává ve druhém pololetí nad 40 tisíc korun. To je nepochybně nezbytný krok – jen z prvních potřebných a viditelných. Zaměstnanců si totiž velmi vážíme a víme, že poslední roky je jejich práce opravdu náročná.

Druhým krokem je další postup v rámci digitalizace: Je s podivem, jak zanedbaná byla tato oblast před dvěma lety. Postupujeme systematicky, ale zároveň bez otálení. Digitalizujeme jednotlivé dávky státní sociální podpory, zavedli jsme dokonce dávky vyřizované pouze online, rozvíjíme klientský portál Jenda.

close info Zdroj: Deník zoom_in

Chceme změnit kompletní přístup ke klientovi. Občané, kteří dnes žádají o dávky ze státní sociální podpory, jsou zcela odlišnou skupinou od těch, kteří na úřad přichází kvůli hmotné nouzi. S oběma skupinami je potřeba pracovat individuálně, protože se většinou nachází ve zcela rozdílných životních situacích. S klienty v hmotné nouzi musíme začít pracovat komplexněji. Díky digitalizaci zlepšujeme služby pro obě skupiny klientů. Zaměstnancům poboček ÚP ubyde administrativní práce a budou se moci více věnovat klientům, kteří na úřad přijdou osobně, a jejich specifickým životním situacím. Naším cílem je umožnit klientům vyřizovat žádosti online z pohodlí domova, ale zároveň umožnit zaměstnancům na pobočkách vrátit se k jejich tolik potřebnému poradenství a individuální práci s každým klientem.

Máme také velmi přesnou představu o tom, jak bychom mohli do společného úsilí zlepšovat služby pro občany zapojit Českou poštu, ale to bude teprve následující krok. Souvisí to i s případným slučováním kontaktních pracovišť. Tlačíme na úspory a také vidíme, že velká část lidí (včetně držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny) už fyzicky nepotřebuje docházet na Úřad práce a vyřizuje své záležitosti přes internet. Teď ale není na pořadu dne předjímat, kolik poboček skončí nebo o kolik méně zaměstnanců bude třeba za rok nebo za dva. Rozhodně není na pořadu dne radikální propouštění, přirozený úbytek zaměstnanců probíhá postupně a není třeba děsit veřejnost skandálními titulky.

Celý plán včetně harmonogramu chceme představit do konce prázdnin. Díky za trpělivost. Víme, co děláme a proč to děláme.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.