Přestože sněmovna ještě vloni v prosinci odmítala návrhy na zpřísnění trestů pro ty, kdo týrají zvířata, toto úterý – těsně před koncem prvního jednacího dne poslanecké schůze – převládl v zákonodárném sboru opačný názor.

Až šest let vězení bude moci soud uložit tomu, kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, dále tomu, kdo způsobí týranému zvířeti trvalé poškození zdraví či smrt, případně tomu, kdo spáchá takový čin opakovaně. Záměrně píši „tomu“ a nikoliv „člověku“, protože jedinec, který záměrně ubližuje živému tvorovi, není nic jiného než zrůda, které musí společnost jasně ukázat, kam patří.

A právě to se nyní stalo při projednávání novely trestního zákona, kdy Poslanecká sněmovna na doporučení Senátu nejen zvýšila sazby trestů za týrání zvířat, ale v zájmu němých tváří šla ještě dál. Do trestního práva zavádí na návrh senátorů zcela nový trestný čin, kterým bude (až přijatý zákon podepíše prezident republiky) „chování většího počtu zvířat v nevhodných podmínkách, čímž je ohrožen jejich život nebo jim jsou způsobeny značné útrapy“.

Pachateli za to hrozí rok vězení a zákaz činnosti, v mimořádně závažném případě za to může jít do vězení dokonce až na 10 let! A mně nezbývá, než za tento paragraf poděkovat, protože může být uplatňován i proti některým chovatelům slepic, které jsou odsouzeny živořit a “produkovat vejce“ v příšerných podmínkách klecových chovů. Krutost vůči zvířatům vyžaduje tvrdé tresty bez ohledu na to, kdo zvířata trýzní!

Novela přijatého zákona je namířena hlavně proti takzvaným množírnám, které bezcitně vydělávají na odporném kšeftování se zbídačenými psy a kočkami. Psychicky zjevně narušení lidé zvířatům neposkytují patřičnou péči, chovají je v katastrofálních podmínkách připomínajících středověké mučírny a zákony jako kdyby pro ně neplatily.

Bohužel se ukazuje, že mnoho let přehlížení těchto trestných činů vytvořilo živnou půdu pro další lidské parazity, kteří se přiživují na nestoudném obchodování s poškozenými psy a kočkami. Jak média v posledních dnech ukázala, zneužívají různé „spolky“ dobrých srdcí a naivity lidí, kteří v dobré víře „zachraňují“ pejsky nebo kočičky, aniž by tušili, že tím zvyšují odbyt množírnám napříč zeměmi východní Evropy a nepřímo je tak podporují.

A já pevně věřím, že díky přijaté novele dojde konečně i na iniciátory odporného byznysu s mnohdy postiženými zvířaty!

RNDr. Evžen Korec, CSc., ředitel Zoologické zahrady Tábor, předseda CaneCorso klubu ČR