Němečtí Zelení přišli s nápadem: Důchodci, kteří mají příliš velké byty a domy, by se měli vystěhovat do menšího. Jejich původní bydlení by pak dostal někdo, kdo ho potřebuje. Ne však zadarmo, měl by platit „férové“ nájemné. Zatím je to jen nápad a pravděpodobně se neprosadí, v souladu se socializačním trendem poslední doby je však hoden pozornosti.

Mladší generace, nejen v Německu, přišly s údivem na pobuřující myšlenku: On ten kapitalismus je nespravedlivý, on měl ten Marx kus pravdy! Nikdo, krom nejradikálnějších ochránců klimatu, nechce přímo revoluci, ale nějak systém vylepšit, učinit ho lidštějším. To je ušlechtilý záměr. Problém je, že jakékoli snahy omezit lidskou svobodu a touhu po majetku a zisku se vždy ukázaly dalece nespravedlivějšími než kapitalismus samotný. To není rezignace ani cynismus, to je holá skutečnost.

Volná soutěž nepřináší jen blaho, jak se domníval geniální Adam Smith. Vedla například k obrovským kartelům, které hrozí zničit vše kolem. Protikartelové zákony, pokud fungují, jsou tedy rozumné a nedotýkají se majetkových práv jednotlivců. Naopak země, kde nefungují, jak by měly, třeba v Česku, vzkvétají méně, než by mohly.

Zrádné ideologie

Ekologické směrnice, které nyní prosazuje EU, jsou na pováženou o něco víc. I když existuje téměř celospolečenská shoda na tom, že lidstvo musí bojovat proti klimatické změně. Je to jistý zásah do „přirozených“ práv a svobod. Občan se má smířit s tím, že bude jezdit automobilem s jedním typem pohonu. A s tím, že si musí zateplit dům. Nikdo ho z něj ale pořád nestěhuje. Hrana ještě není překročena, tím spíš, že jako vždy je v Unii spousta výjimek, změkčovacích opatření a až do konce se hledí k požadavkům všech stran.

Vyvrátit automobilismus z kořene, jak to chtějí aktivisté, kteří se přilepují k silnicím, a zabavování bytů a domů ve jménu lidskosti je daleko za hranou. Ideologie je více než člověk, ten jí musí ustoupit. Od ustupování není daleko k zavírání a věšení. Nehleďme teď na bolševickou revoluci, stačí se podívat na tu francouzskou z konce 18. století. Povstala z krásných idejí o volnosti, rovnosti a bratrství. Popravovala a zavírala násobně víc než přežitý bourbonský režim a vyústila v dobyvačnou válku Napoleonovu. Šlechtic musel být zbaven zámku ve jménu lidu. Nyní má být ve jménu lidu zbaven bytu penzista.

Psát to v zemi, kde důchodce sice není bytu zbavován, ale kvůli vládním škrtům na něj nebude mít, se zdá být akademické. Není. Od doby, kdy byl Lenin směšným zlostným emigrantem, uplynulo do moskevského převratu jen pár let. Co dnes mohou brát mocné demokratické státy jako milý výstřelek, je taky za pár let může rozvrátit. Život je nespravedlivý, kapitalismus je nespravedlivý, ale nejnespravedlivější jsou ideologie.