Ředitel firmy Ekospol Evžen Korec navrhuje zrušit daň z nemovitosti, protože je nespravedlivá a neefektivní. Myšlenka je to zajímavá, ale zase tak jednoduché to není. Zrušení této daně by muselo být vykompenzováno zvýšením jiných daní, což je mnohem horší varianta.

Vladislav Vilímec 
je senátor a předseda Finanční komise Svazu měst a obcí ČR

Majetkové daně jsou a vždy byly tradiční součástí většiny daňových soustav. Před listopadovou revolucí existovala daň z pozemků a tzv. domovní daň. Po roce 1990 byla v souvislosti s obnovením obcí snaha přesunout část daňového břemena spojenou s nemovitostmi do místních poplatků. Ukázalo se ale, že podmínky byly v jednotlivých obcích velmi různé a hrozil rozklad jednoty daňového systému. Proto byly tyto poplatky zrušeny a nahrazeny daní z nemovitých věcí, která zůstala příjmem rozpočtu obcí. Takový koncept se ustálil nejen u nás, ale je obvyklý v drtivé většině okolních zemí. Je to logické, protože obce vynakládají výdaje, které jsou mnohdy přímo spojeny s užíváním nemovitostí soukromých vlastníků. 

Současná diskuse by tedy neměla běžet o tom, zda tuto daň zachováme, nebo zrušíme, ale spíše o tom, jak má být do budoucna nastavena a zda jsou její změny nezbytné. Ekonomové z NERVu tvrdí, že je tato daň příliš nízká. V porovnání s velikostí HDP je nižší snad jen v sousedním Rakousku. Pokud by ale měla být násobena státním koeficientem, nově navrhovaným v rámci konsolidačního balíčku, poletí za chvíli nahoru geometrickou řadou. Díky takovému opatření by stát mohl pokaždé, kdy se rozhodne získat dodatečné daňové výnosy, koeficient navyšovat. To mohou sice také obce, ale ve většině případů to nedělají a jejich zástupci pečlivě zvažují, zda jsou pro uplatnění místního koeficientu obzvlášť závažné důvody. 

close info Zdroj: Deník zoom_in Daň z nemovitých věcí bych rozhodně nerušil. Za zásadní ale považuji, aby výnos z ní zůstal příjmem obcí a nestal se v rámci rozpočtového určení daní obětí nahodilých a originálních nápadů. Stát by se měl vůči obcím i vlastník by se měl vůči obcím a vlastníkům nemovitostí chovat rozumně, ale hlavně konzistentně.

Názory zde zveřejněné přinášejí různé pohledy publicistů a osobností, ale nevyjadřují stanovisko Deníku.