Na ústeckém Bukově připravuje pro děti Veronika Tomsová se svým týmem odborných lektorů aktivity potřebné pro jejich vývoj.

Jaký věk je například vhodný pro nástup do Logo kroužku?
Ideální věk je od pěti let, kdy už je zřejmá správná či špatná výslovnost a vyjadřovací schopnosti dítěte. I když je kroužek s podtitulem Povídánky určen pro děti od 5 do 7 let, měli jsme zde i starší školáky, když bylo potřeba.

Je to ale individuální a my se zaměřujeme na primární logopedickou prevenci. Musím ale zdůraznit, že Logo kroužek nenahrazuje logopedickou péči u lékaře. Může ale sloužit jako doplňková aktivita a náš lektor má samozřejmě logopedický kurz.

Jaká je náplň Logo kroužku?
Jde o hravou formu, která kromě jiného pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, podporuje jejich sluchové vnímání či sluchovou a zrakovou paměť. Začínáme na jednodušších písmenkách, přidáváme básničky i písničky, hodně se trénuje posilovacím cvičením jazyk.

Děti také třeba hrají deskové hry spojené s logopedií, foukají do imaginární svíčky, staví z kostek či pojmenovávají písmenka, slova na puzzlích.

Na jaká témata se konkrétně cvičení zaměřují?
Během jednotlivých lekcí se vždy věnujeme pro děti aktuálnímu tématu jako je škola, Vánoce nebo třeba masopust, během kterého vystřídáme různé činnosti zaměřené na celkový rozvoj dítěte. Čekají na ně dechová cvičení, naučíme se básničky.

Důležitá je také oromotorika procvičující ústa, jazyk či rty, aby dítě v budoucnu správně artikulovalo a vyslovovalo. Cvičení jsou zaměřena rovněž na paměť, sluch či zrak, ale hlavně si hodně povídáme a rozšiřujeme slovní zásobu.

Správná mluva je vizitkou každého z nás, avšak stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti:

| Video: Youtube

Pokud dítko spolupracuje s logopedem, může kroužek posloužit jako prostor pro procvičení jím doporučených aktivit.

Pozitivní vývoj se dá pozorovat už po nějakém čase a vývoj dítěte se významným způsobem posune. Jeden z našich dalších kroužků, kterým je Doučování, se této tématice rovněž věnuje.

S čím se děti nejčastěji potýkají?
V současné době se hodně setkáváme s dyslalií, kdy špatně používají jazyk. Jde o nejrozšířenější poruchu řeči hlavně u dětí (předškoláků či mladších školáků), kdy chybně tvoří jednu nebo celou skupinu hlásek, zatímco ostatní hlásky jsou vyslovovány správně. Důležité totiž také je, v jakém prostředí dítě vyrůstá.

Může vyslovovat nesprávně stejné hlásky jako jiný člen rodiny. I proto je vhodné dávat pozor na to, aby řeč dospělého nebyla vůči dítěti příliš šišlavá. Před dítětem je tedy nutné vždy správně vyslovovat, nepoužívat nadměrně zdrobněliny slov, ta se pak dětem hůře vyslovují. Velmi často řešíme na kroužku také klasiku, horší vyslovování r, ř, cz, apod.

Mimo logopedických kroužků může dětem velmi intenzivně pomoci také zpěv, který jde ruku v ruce s logopedií.