Křestní jména dětí narozených v lednu sleduje Český statistický úřad již dvacet let. „Stejně jako vloni se i na začátku letošního roku narodilo nejvíce Elišek a Jakubů. Není to žádné překvapení, Eliška zvítězila už popáté za sebou, Jakuba sesadil z pomyslného trůnu za posledních osm let jen jednou Jan. Na dalších předních místech pak byly Anna a Adéla, u chlapců Jan a Tomáš,“ zhodnotil před časem data Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Adéla se do první trojky vrátila po sedmi letech, Tomáš po dvouleté absenci. Za dobu sledování od roku 1999 se na prvních třech pozicích u chlapců vystřídalo pouze pět různých jmen, u dívek to bylo dvakrát tolik.

Mezi TOP 5 dívčích jmen v poslední době patří Eliška, Anna, Adéla, Tereza a Sofie. U chlapců vede Jakub před Janem a Tomášem, následují Matyáš s Adamem.

Neobvyklá jména

„Rodiče dali svým potomkům několik zajímavých a neobvyklých jmen. Kromě výše zmíněných nepříliš častých jmen se u chlapců objevují i Loki, Mikko, Kaito, Kosma či Paris. U dívek je to Kara, Háta, Nava, Mišel či Šanel,“ vyplývá ze statistik poskytnutých Pavlem Hortigem z ČSÚ.

Netradiční jména často vyplývají z faktu, že rodiče jsou smíšené mezinárodní páry anebo chtějí svým dětem vybrat jedinečné jméno.

V případě předávání jmen rodičů dětem jsou Češi konzervativní. U chlapců se jméno přitom dědí výrazně častěji než u dívek, a to v 16 % případů oproti 4 %. Trendem jsou i starší jména populární před desítkami let jako je Řehoř, Bonifác či Gréta s Bertou. Podle údajů statistiků ale většinou nejsou Češi při vybírání jmen výstřední.

Jména pro miminko:

| Video: Youtube

Podle české legislativy může mít každý člověk nanejvýš dvě křestní jména. Dvěma jmény jsou tu myšlená dvě samostatná jména stojící vedle sebe, a nesmějí být stejná.

Například Anna-Marie nebo Jean-Paul se považují za jedno jméno a je tedy možné přidat k němu ještě druhé. Na matrice většinou rodiče narazí na publikaci „Jak se bude vaše dítě jmenovat?“, která jim může usnadnit rozhodování. 

Počet miminek klesá

„Klesající trend počtu narozených dětí je patrný s výjimkou roku 2021 již od roku 2018. Meziroční úbytek narozených v loňském roce byl však výraznější než v předcházejících letech a 11% propad byl dokonce největší od poloviny 90. let 20. století. Celkem se loni živě narodilo 99,8 tisíce dětí a po 17 letech tak roční úhrn znovu nepřekročil hranici 100 tisíc,“ dodává Marek Rojíček.

Co zmiňuje zákon
Jako osobní jména lze na matrice zapsat jen jména existující ve správné pravopisné podobě. Zákon zakazuje zápis jmen, která by byla zkomolená, zdrobnělá nebo domácká. Stejně tak nelze zapsat osobě mužského pohlaví osobní jméno ženské a naopak.