Možnosti, jak se bude váš potomek jmenovat jsou takřka bezbřehé, jistá omezení však přece jen existují. Mantinely vymezuje zákon o matrikách, jménu a příjmení. Shodu na podobě křestního jména, vyjádřenou písemně, musí nalézt především oba rodiče. A do matriky musí být jméno dítěte zapsáno nejpozději měsíc po narození.

Existující, doložená, spisovná

Vybírat můžete z existujících jmen v základní, spisové a pravopisně ověřené podobě. Zní to snadno, ale jaká jména to vlastně jsou? Existuje nějaký seznam, ze kterého by bylo možné nebo přímo nutné vybírat? Ano, i ne. Neexistují jména povolená nebo nepovolená, ale pouze jazykově ověřená, splňující v souladu se zákonem jazykové podmínky pro zápis do matriky. Seznam alespoň jednou použitých jmen vede ministerstva vnitra, obsahuje kolem 17 tisíc položek. Vodítkem vám mohou být rovněž odborné příručky nebo slovníky. Seženete je na knihkupeckých pultech nebo, pakliže jimi nechcete obohatit vaši domácího knihovnu natrvalo, vám poslouží veřejné knihovny. Jistotu však získáte až na matrice.

Holka nebo kluk

| Video: Youtube

Křestní jména vychází ze systému doložených jmen. Nelze tedy dítě vymyslet jméno zcela nové, neexistující. Česká legislativa rovněž nepřipouští, aby chlapci dostávali dívčí a dívky zase chlapecká křestní jména. Výjimku tvoří jména, která jsou v mužském i ženském tvaru totožná, například Alex, Nikola, René nebo Saša. Zákon o matrikách rovněž nedovoluje dát dítěti jméno zkomolené, zdrobnělé nebo domácké. Není také přípustné, aby se sourozenci jmenovali stejně, pokud mají společné rodiče.

Jedno, nebo dvě?

Chcete, aby mělo vaše dítě dvě křestní jména? To není problém, nesmějí však být obě stejná. Výjimku tvoří jména spojená pomlčkou, jako například Marie-Luisa nebo Jean-Paul. Více než dvě jména však matrika nezapíše. Pro druhé jméno se nemusíte rozhodnout hned po narození, do matriky je můžete svému dítěti nechat zanést kdykoliv později. Pokud už dítěti dáte dvě křestní jména, bude je muset v úředním styku používat vždy obě.

Nejoblíbenejší jména

| Video: Youtube

Pokud se svým výběrem křestního jména pro vašeho potomka na matrice nepochodíte, nezoufejte. Jestliže má úřad pochybnosti o existenci jména, které jste zvolili, nebo jeho správné podobě, můžete se obrátit na soudního znalce a nechat si od něj na vámi vybrané jméno zpracovat znalecký posudek.

České, anglické, neměcké nebo novořecké?

Rozhodnout se můžete i pro českou podobu cizojazyčných jmen, bez toho aniž byste museli žádat o zvláštní povolení. Tato možnost zahrnuje cizí obdoby jména užívaného v češtině, například Jiří může být v matrice zapsaný i v německé podobě Georg, anglické George, ruské Jurij nebo třeba i v novořecké Georgios. Pro zápis do matriky je přípustné předložit také jazykově ověřenou základní podobu cizího jména, které nemá v češtině obdobu. Ve sporných případech mají rodiče, tak jako u jmen, o nichž matrika vysloví pochybnosti, povinnost doložit existenci jména znaleckým posudkem.