Maruška, Manka, Máňa, Márinka, Mája, Marina, Marunka, Mařenka nebo Majka. To všechno jsou zdrobněliny jména Marie. A je jich ještě více. Se zdrobnělou domácí podobou křestního jména se setkalo každé miminko nebo větší dítě.

Jak zdrobněliny jmen vznikají

Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky vyjadřujeme užíváním domáckých podob vlastních jmen určitý citový vztah k nositeli jména. Proto se při jejich tvoření uplatňují hlavně různě citově zabarvené jazykové prostředky, například zdrobněliny.

Vybíráte jméno pro miminko? Podívejte se na video:

| Video: Youtube

Namísto původní podoby křestního jména tak můžeme v běžném hovoru často slýchat oslovení jako Lucinko, Vikinko nebo Haničko. Jsou to tvary domáckých jmen vzniklé původně jako zkrácená podoba zdrobnělin utvořených příponou ‑inka, ‑ička nebo ‑ík, ‑íček. Paleta zdrobnělin křestních jmen je však mnohem pestřejší.

Kdy se zdrobněliny používají?

Zdrobnělou podobou jména nás už od dětství nejčastěji oslovují rodinní příslušníci nebo kamarádi. Domácké podoby jmen se uplatňují v mluvené podobě téměř výhradně v soukromých a důvěrných projevech. V písmu se objevují jen v omezené míře. Používají je přátelé v soukromé komunikaci, v neformálních textech či v beletrii, kde signalizují vztahy mezi jednotlivými postavami.

Někdy je z domácí podoby nesnadné poznat, jaké křestní jméno její majitel má. Co třeba Kája? Je to to Karolína, nebo Karla? Nebo Míra. Můžeme tak oslovovat Jaromíra nebo Miroslava. Ráďa pak může být Radek, Radoslav, Radovan nebo Radim.

Přezdívky

Často se při oslovení u dětí můžeme setkávat také s přezdívkami. Jsou to neoficiální jména, která mnohdy vznikají zkomolením oficiálního občanského jména. V pozdějším věku se nezřídka jedná o oslovení pocházející z nějaké větší sociální, pracovní či společenské skupiny osob, která dotyčného zná. Přezdívky dostávají děti už ve škole, na letních táborech a podobně.

Přezdívka nejčastěji popisuje nějaký zvláštní znak příslušné osoby, někdy se však jedná pouze o zkomoleninu jména nebo vtipnou kombinaci části jejího jména a povahového rysu.

Kreativita rodičů

Při oslovování vlastních dětí rodiče často bývají kreativní. Používají jména vzniklá například z roztomilých dětských slůvek (například Lalinka), často se inspirují zvířátky (Kuřátko, Myšička, Beruška). Zdrobnělinou často také vyjadřují nesouhlas s chováním dítěte a používají jejich hanlivé varianty (Lucina, Maruna, Katuna).

Pokud se budete chtít nechat inspirovat při výběru jména svého dítěte, můžete použít internetové seznamy jmen, které často obsahují také seznamy nejčastěji používaných zdrobnělin. Na trhu je k dostání také mnoho knih, které se věnují křestním jménům, jejich původu a domácím podobám jmen. Mezi ty nejznámější patří třeba kniha autorky Miloslavy Knappovy z názvem Jak se bude vaše dítě jmenovat?.