Otakar Kovář do orchestru opery JD nastoupil ve svých 19 letech po absolvování plzeňské konzervatoře. Stejnému orchestru zůstal věrný po celý svůj profesní život. Stál u vzniku proslulého žesťového kvintetu. Jeho koníčkem i celoživotním posláním byly instrumentace jakýchkoliv skladeb pro orchestry českých a zahraničních uměleckých škol. V otcových stopách dnes kráčí i jeho syn Ondřej.

Poslední rozloučení s Otakarem Kovářem se koná v pátek 3. ledna ve 12 hodin v obřadní síni krematoria na hřbitově sv. Otýlie v Českých Budějovicích.