V posuzování některých detailů ve vztahu Zuzany a Petra Voka se názory odborníků liší, ale pro lid obecný to je jasná a uzavřená záležitost.
O Zuzaně Vojířové toho víme pramálo. Pro kulturní svět Zuzanu objevil spisovatel Gustav Pfleger – Moravský, který tradovanou pověst přenesl do literatury. Zmíňky o Zuzaně také nacházíme v díle Al. Jiráska a dalších autorů. Zajímavě o ní psali F. A. Šubert a Josef Svátek, ale značnou popularitu získala až novela Františka Kubky a vysokou úroveň mělo zpracování tohoto tématu ve hře Jana Bora Zuzana Vojířová.
Je až překvapující, jak o Zuzaně existuje málo seriozních a přesvědčivých dokumentů. Její skutečný původ a jak se dostala do fraucimoru Vokovy manželky Kateřiny z Ludanic – jsou stále oříšky pro badatele.
Podle pověsti byla Zuzana dcerou soběslavského mlynáře Zikmunda, ale jak se ukázalo, tento údaj je mylný, protože Zuzana nepocházela ze Soběslavi. Také není přesně znám rok jejího narození a pouze se předpokládá, že se narodila v roce 1560. Po smrti Vokovy manželky Zuzana zastávala ve fraucimoru významnější postavení a do určité míry dělala Vokovi paní domu. Ten jí za to v Soběslavi věnoval Rožmberský dům. A právě ten sehrál hlavní úlohu v pověstech o milostném vztahu Zuzany a Petra Voka. Lidovou fantazii zejména podněcoval tajný vchod do domu.
Že Petr Vok byl Zuzaně skutečně více nakloněn potvrzuje, že zvláštní listinou osvobodil její dům ode všech daní a navíc jí daroval Ježovský dvůr. Když cítil, že jeho život se chýlí ke konci, odkázal Zuzaně údajně 3 tisíce kop míšeňských a truhlu, jejíž obsah je dodnes tajemstvím.