Ve čtvrtek v 18 hodin představí letošní artefakty, jejichž autorkou je Veronika Psotková. Své dílo nazvala Polštářky a Prodejny. Prostor budou zdobit až do září. „Veselí nad Lužnicí se tak podruhé připojí k tomuto úspěšnému projektu, celkem se však jedná o jubilejní desátý ročník, jehož cílem je zkrášlit a oživit veřejné prostory měst, zprostředkovat umění i lidem, kteří nechodí do galerií či muzeí a zvýšit tím turistický ruch,“ uvedla k akci vedoucí kulturního domu Marcela Rybářová.

Kurátorem výstavy se stal Michal Trpák, kurátor galerie GOODSTUFF, jenž vystudoval kamenosochařství a následně absolvoval VŠUP v Praze v Ateliéru sochy u profesora a akademického sochaře Jiřího Beránka. Během studia absolvoval roční stáž na Taideninstitutu ve finském Lahti a poté i na Emily Carr Institutu v kanadském Vancouveru. V roce 2000 se zúčastnil mezinárodního setkání studentů na téma kulturní dědictví v Jižní Koreji pořádaného organizací UNESCO. Michal Trpák (1982) vytvořil již desítky soch z různých materiálů, které jsou vystaveny v Čechách i zahraničí. Právě práce s prostorem je pro něj velmi důležitá, ať už jde o město, volnou krajinu nebo architekturu. Vedle sochařství se věnuje grafice, malbě i organizování různých sochařských prezentací. Od roku 2007 pořádá výstavu Umění ve městě v Českých Budějovicích, v roce 2015 stál u zrodu pražského sochařského festivalu SCULPTURE LINE, aktivně se na něm podílí dodnes. Kromě výtvarné tvorby se věnuje různým sportům, cestuje i do odlehlých koutů světa jako je například Kamčatka, Aljaška, Himaláje. Také se potápí do hlubin moří a tak nasává přírodu, která mu je inspirací.

Tvorba Veroniky Kudláčkové Psotkové (1981) je založena na principech realistického figurálního sochařství. Její dílo odkazuje jak na klasickou, tak současnou figurální tvorbu se silným vlivem popkultury. Témata jako estetika a autokorekce lidského těla stejně jako proměna kontextů a vzájemná komunikace soch v samotné instalaci patří k jejím stěžejním. Netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur pak tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské práci. Je absolventkou ateliéru sochařství Michala Gabriela na FaVU VUT v Brně. V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.