Hasiči v Tučapech připravili již podeváté na tuto sobotu soutěž nazvanou O putovní pohár obce Tučapy a druhý ročník Memoriálu Jaromíra Kuttelwaschera.

Noční hasičská soutěž vypukne ve 20 hodin na místním fotbalovém hřišti. Sejdou se zde sbory z celé republiky.

„V roce 2007 se nám tady sjelo pětašedesát družstev. Akce se pravidelně zúčastňují i dva tisíce lidí včetně soutěžících z různých krajů," upřesňuje starosta sboru Marek Kuttelwascher.

Náročná příprava

Zajímavé podívané ale předchází náročná příprava. Nesmí se nic podcenit. Vše začíná sháněním sponzorů.

„Soutěž má již dlouhou tradici a nějaké sponzory máme již přislíbené. Alespoň půl roku dopředu je oslovujeme a máme pro ně přichystanou prezentaci z předchozího ročníku," naznačuje cestu k penězům Marek Kuttelwascher.

Měsíc dopředu je ale nutné začít připravovat také areál, zorganizovat hudební scénu či zajistit ceny.

„Připravují se základny, stany, plochy pro parkování a při samotné soutěži je i důležité nasměrování družstev na hřiště. Objeví se vždy nějaká nová, která ještě nesoutěžila," popisuje místostarosta SDH Jiří Kubeš.

Náročná je i instalace osvětlení. To se vždy ukáže jako značný oříšek. „Je důležité osvětlení vždy dobře zabezpečit. Stavíme i lešení. Občas jsou s tím spojené různé problémy. Je totiž osvětlená celá trať, a to se špatně kočíruje," říká Marek Kuttelwascher.

Na soutěži se utkají týmy ve dvou kategoriích. Vše začnou ženy 2 B a budou následovat muži 3 B. Soutěž se uskuteční podle pravidel Táborské hasičské ligy.

„Znamená to, že je povolený jen jeden náhradník a káď se během útoku nedoplňuje," vysvětluje Jiří Kubeš a dodává: „Všichni se budou snažit pokořit rekord dráhy v mužské kategorii – 16,4 sekundy."

Návštěvníci se mohou těšit také na vystoupení kroužku gymnastů z místní školy a závod zahájí vzpomínka na bývalého starostu Jaromíra Kuttelwaschera.

„Přišel jsem s nápadem udělat memoriál. Za osm let, kdy byl můj otec ve funkci starosty se tady udělalo dost práce. Sbor i vedení obce se shodly na tom, že si tuto vzpomínku zaslouží. Takže sedm let fungovala soutěž jako O putovní pohár obce Tučapy a druhým rokem je i jako Memoriál Jaromíra Kuttelwaschera," vysvětluje Marek Kuttelwascher.

Dlouhá tradice

Hasiči navazují na dlouhou tradici sboru, která sahá až do roku 1878. Vše je zaznamenáno v kronice Sboru dobrovolných hasičů Tučapy.
Asi nejsmutnějším zásahem je ten z roku 1912. Po požáru stodoly našli hasiči ohořelá tělíčka dvou chlapců. Ti zřejmě zapálili slámu a nestačili utéct. Poslední zápis z kroniky je z doby před druhou světovou válkou.

Tučapští hasiči jsou hrdí na to, že v roce 2005 vyhráli nultý ročník Táborské hasičské ligy. V obci se o nich zkrátka ví. Podílí se na společenském dění, pracují o brigádách a svou techniku používají při technických zásazích pro obec i obyvatele. Tomu, že jsou vidět i slyšet, přispívá právě od roku 2004 také zvuk soutěže O pohár obce Tučapy.

Prvního ročníku se účastnilo šestadvacet družstev. Věhlas ale rostl a loni se mezi sebou utkalo 41 týmů mužů a šestnáct družstev žen.

Soutěž se bude přenášet na velkoplošné plátno a patří k největším v Jihočeském kraji. Letos poprvé nebude zkrácený náběh k základně.

Program soutěže

Prezentace družstev: od 18.45 – 19.45 hodin
Nástup družstev: v 19.45 hodin
Start:
soutěž žen ve 20 hodin
soutěž mužů  ve 21 hodin

Při soutěži a po ní všechny pobaví diskotéka 60. – 90. léta
Vyhlášení zakončí ohňostroj
Pohár získá i nejhorší platný pokus v limitu. Nominovat se bude totiž „Tučapský šnek".
Více info na: www.tucapy.cz/sdh